Poskytování ubytování přes Airbnb není z daňového pohledu nájem

24. září 2021 Czech Republic

Městský soud v Praze se ve svém nedávném rozsudku detailně vyjádřil k daňovému posouzení charakteru příjmů dosahovaných prostřednictvím platformy Airbnb.

Pražský městský soud řešil případ žalobkyně, která se ohrazovala proti vyměření daně za rok 2017 ze strany správce daně, který označil příjmy z krátkodobého pronájmu nemovitosti skrze platformu Airbnb za příjmy ze samostatné činnosti. Žalobkyně naopak považovala tuto činnost za pronájem. Rozsudek v zásadě potvrdil výklad finanční správy publikovaný v roce 2017 v rámci Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb a rozhodl, že krátkodobé poskytování ubytování přes platformy typu Airbnb představuje ubytovací službu a nikoliv pronájem nemovitostí, a protože bylo v daném případě činěno soustavně za účelem dosažení zisku, na vlastní účet a odpovědnost, jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Při svém posouzení soud shledal podstatným zejména charakter a časový úsek poskytovaného ubytování - tedy to, že se jednalo o pravidelnou činnost (v případě žalobkyně docházelo k příchozím platbám průměrně jednou za dva dny), že se pronájem nemovitosti poskytoval na krátkou a předem určenou dobu a že nemovitost byla nabízena způsobem, který evidentně cílil na osoby hledající krátkodobé ubytování. Rozsudek dále apeluje na skutečnost, že poskytnuté ubytování skrze Airbnb obecně nemůže naplnit předvídaný účel nájmu bytu, protože nesaturuje potřebu bydlení, ale uspokojuje potřeby pouhého přenocování – ubytování, a že samotná aplikace v sobě nese takové vlastnosti (časové omezení ubytování, cena kalkulovaná za den/týden, případný úklid a neprovádění běžné údržby uživatelem poskytnuté nemovitosti), které charakter poskytnuté služby jakožto ubytovací služby vymezují.

Žalobkyně proti rozsudku podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který bude otázku v kontextu kasačních námitek posuzovat znovu. Rozhodnutí kasačního soudu lze očekávat v horizontu několika měsíců.

Pro ubytovatele, kteří opakovaně či dlouhodobě nabízejí byty ke krátkodobému pronájmu (ať již na platformě Airbnb, na jiných obdobných platformách nebo i jinou formou), má právní a daňové posouzení této jejich činnosti zásadní dopady. Poskytování ubytovacích služeb na soustavné bázi je podnikáním, ke kterému je vyžadováno živnostenské oprávnění. Mimo odlišný způsob zdanění v rámci § 7 (příjmy ze samostatné činnosti) oproti § 9 (příjmy z nájmu) podléhají navíc příjmy z ubytovací činnosti také sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Zároveň je nutné myslet na povinnost registrace k DPH při překročení obratu 1mil. Kč a následný odvod DPH z přijatých úplat za ubytovací služby.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme s posouzením Vaší konkrétní situace.

Jana Pytelková Svobodová
Jana Pytelková Svobodová Senior Tax Manager
ASB Czech Republic
jsvobodova@asbgroup.eu
Kristina Krčmářová
Kristina Krčmářová Senior Tax Consultant
ASB Czech Republic
kkrcmarova@asbgroup.eu