Posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky

12. října 2020 Czech Republic

Generální finanční ředitelství připomnělo daňovým poplatníkům možnost požádat o odložení platby daní nebo jejich rozložení na splátky bez úhrady správního poplatku v případě, že žádost bude finančnímu úřadu podána do 31. 12. 2020.

Tato připomínka poukazuje zejména na možné obtíže při úhradě daní způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru (COVID-19). Případné úroky z prodlení nebo úroky z posečkané částky vzniklé v období mezi 12. březnem a 31. prosincem 2020 budou prominuty, pokud půjde o posečkání či rozložení platby daně na splátky povolené na základě individuální žádosti z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2.
Naši daňoví experti vám rádi poskytnou bližší informace k této problematice a pomohou vám s přípravou žádosti o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky.

Lucie Berglová
Head of Tax Team
ASB Czech Republic
lberglova@asbgroup.eu