Při prodeji rodinné firmy může být finanční investor vhodným partnerem

15. října 2019 Czech Republic

Každá rodinná firma může dojít do okamžiku, kdy se majitel z různých důvodů rozhodne z jejího aktivního řízení stáhnout. Důvodů může být mnoho. Od toho, že stávající vlastník již nemá energii, zkušenosti či zdroje svoji firmu posunout do další etapy rozvoje, až po to, že by si rád užil vydělané prostředky a dopřál zasloužený odpočinek. Toto rozhodování zpravidla souvisí s generační obměnou ve vedení firmy. Ta může proběhnout přímo v rámci rodiny, pokud ale tato varianta není možná, přichází na řadu buď předání vedení profesionálním manažerům, či prodej firmy jinému vlastníkovi. Protože majitelé své rodinné firmy obvykle budovali po desetiletí a mají k nim úzký vztah, je skutečně dobré si předání či prodej pečlivě promyslet, zvážit možné varianty a připravit se na ně.

Není novinkou, že aktuálně dochází k celé řadě generačních výměn u rodinných firem, protože první generace vlastníků budujících svoje podniky od 90. let minulého století, dosáhla důchodového věku a postupně se stahuje do ústraní. Dle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), provedeném na vzorku cca 400 (rodinných) firem v letech 2017 a 2018, 57 % firem plánuje předání v rámci rodiny. Avšak v drtivé většině případů majitelé nemají rozpracovaný detailní plán nástupnictví (podle průzkumu AMSP ČR jen 5 %). Vystavují tak firmu možným rizikům spojeným s jejím provozem a interně zaběhlými procesy, odpovědnostmi, nastavenými vztahy s odběrateli a dodavateli, finančními a dalšími partnery.

Pokud se majitel přece jen rozhodne pro variantu prodeje firmy, je nutné si v první řadě definovat, co od prodeje očekává a komu a za jakých podmínek je připraven prodat. Následně je pak nezbytné se na samotný proces prodeje důkladně připravit.

Co se potenciálních kupců týká, existují dva základní typy investorů – strategický a finanční. Strategický investor je obvykle společnost z oboru, která často cílí na nákup celé firmy. Tu po transakci začlení do své struktury a dále ji řídí. Prostor pro další fungování předchozího majitele je tak omezený, což má nepochybně své plusy a mínusy. Na druhé straně finanční investor firmu kupuje s určitým investičním horizontem (obvykle 4-7 let) a vizí jejího dalšího rozvoje. U tohoto rozvoje pak může hrát majitel i velice významnou roli, pokud má chuť, vše záleží na dohodě s daným investorem. To potvrzuje i partner Genesis Capital Ondřej Vičar: „Při každé akvizici rodinné firmy se snažíme najít řešení šité na míru. Pokud má majitel či některý ze spolumajitelů chuť dále spolupracovat na rozvoji společnosti a chce se prodejem pouze částečně zajistit, umíme nastavit strukturu, ve které je to možné. Na opačné straně spektra umíme odkoupit i celou firmu a plně převzít zodpovědnost za její budoucí vývoj.“ Majitel by měl tedy mít již před spuštěním samotného prodejního procesu dobře rozmyšlené, co je jeho cílem a jak si představuje svoje fungování ve firmě po transakci.

Co se samotného prodejního procesu týká, tak i zde je nezbytné nic nepodcenit. V prvé řadě je nutné firmu na samotný prodej připravit. Taková příprava může sice trvat i několik měsíců, ale je to investice, která se následně vrátí ve formě vyšší prodejní ceny a lepších sjednaných podmínek. V posledních letech se také M&A proces značně standardizoval a je proto dobré mít zkušeného poradce, který bude schopen majitele celým prodejem provést a bude hájit jeho zájmy při vyjednávání podmínek. S tím souhlasí i Ondřej Vičar: „Máme celkem ucelenou představu, co chceme o firmě vědět před tím, než do ní investujeme. Zkušený poradce předem ví, co nás bude zajímat a je schopen všechny informace přehledně připravit. To šetří nejen čas a peníze všech zúčastněných, ale zároveň nám to dává komfort při podávání nabídky. Zároveň je vždy dobré mít při vyjednávání zkušenou a konstruktivní protistranu, protože jednání jsou pak efektivnější.“

V neposlední řadě je také užitečné mít objektivní názor na hodnotu firmy. A tady přichází dobrá zpráva pro prodávající. Spolu s vrcholem ekonomického cyklu se drží valuace firem na maximálních hodnotách a v některých odvětvích s významným potenciálem růstu do budoucna dále rostou. Další dobrou zprávou je, že valuace rostou i díky tomu, že roste poptávka po kvalitních investicích, a to zejména mezi domácími investory. Na trh přichází noví hráči v podobě takzvaných fondů privátního kapitálu, nebo fondů rodinného kapitálu. Zejména ty posledně zmíněné jsou výsledkem hromadění kapitálu úspěšných podnikatelů první generace. Tedy těch, kteří začínali s podnikáním většinou v 90. letech minulého století. Fondy privátního kapitálu pak mohou být nejen vhodnou alternativou při hledání investora, ale třeba i při potřebě dodatečného kapitálu pro další rozvoj.

Autor článku
Ivan Štefánik, Head of Transaction Services

Ivan je vedoucím transakčních služeb v ASB Group, celkem má víc než 15 let zkušeností ve finančním poradenství. Spolupracoval s řadou lokálních a mezinárodních investorů, strategických a soukromého kapitálu, primárně v regionu CEE, ale i v Londýně a Německu. Specializuje se na finanční due diligence, mechanismus kupní ceny a poradenství v oblasti transakční dokumentace. Před příchodem do ASB Group získal zkušenosti v M&A oddělení jedné z největších poradenských firem.

ASB Group
ASB Group je dynamická poradenská společnost působící v klíčových zemích regionu CEEꓼ České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Specializuje se na zakládání společností, účetnictví a reporting, daňové poradenství, transakční poradenství, korporátní služby a v neposlední řadě také vedení mzdové a HR agendy. ASB Group asistovala při významných transakcích v regionu CEE, a to jak na straně prodávajících (sell side), tak na straně kupujících (buy side). Transakční tým poskytuje komplexní poradenství napříč sektory, pro strategické i finanční investory, sofistikované i méně zkušené, s lokální i mezinárodní působností. Pro většinu klientů v rámci transakční poradenství zastřešuje ASB Group finanční a daňovou due diligence, zastupuje zájmy klientů při vyjednávání s protistranou, podílí se na tvorbě transakční dokumentace a mechanismu kupní ceny.