Odložení daňové povinnosti v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

19. října 2020 Czech Republic

Ministerstvo financí oznámilo v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, že podnikatelé mají možnost odložit své daňové povinnosti za předpokladu, že jejich nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností.

Splnění nadpoloviční části příjmů z vybraných činností musí být správci daně oznámena. Jedná se například o provozování restauračních zařízení a barů nebo o provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center či provozovatele kulturních akcí. Tito podnikatelé mohou odložit úhrady DPH za měsíce září, říjen a listopad v případě měsíčních plátců a za 3. čtvrtletí v případě kvartálních plátců. Související úrok z prodlení bude prominut. Dále jsou prominuty zálohy na dani z příjmů a silniční daně, a to v období od 15.10.2020 do 31.12.2020.

Náš daňový tým Vám rád poskytne více podrobností o této problematice nebo pomůže s přípravou oznámení.

Lucie Berglová
Head of Tax team
ASB Czech Republic
lberglova@asbgroup.eu