Ošetřovné po návratu do škol

13. září 2021 Czech Republic

S návratem dětí do škol vyvstaly otázky týkající se nároku na ošetřovné v případě výskytu onemocnění COVID-19 ve škole.

V souvislosti s návratem dětí do škol si dovolujeme shrnout základní informace:

  • Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let nebo musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto z důvodu uzavření školního nebo dětského zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo v případě, že osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla a nemůže o ně pečovat.
  • Dítě, které zaměstnanec ošetřuje nebo o něj pečuje, prokazatelně žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem se tato podmínka neuplatňuje.
  • Výše ošetřovného se počítá od prvního kalendářního dne a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
  • O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény.
  • Při uzavření školního zařízení potvrdí příslušné dětské zařízení tuto skutečnost na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školního zařízení (školy), který předá rodiči dítěte.
  • Rodič poté vystavěný tiskopis (od lékaře nebo školního zařízení) neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.

Pro více informací navštivte stránky České správy sociálního zabezpečení.

Klára Cowan
Klára Cowan Head of Payroll
ASB Czech Republic
kcowan@asbgroup.eu