Nezabavitelná částka mzdy se zvýší

26. března 2020 Czech Republic

Nezabavitelné minimum, které nesmí exekutor strhnout dlužníkovi ze mzdy nebo jiného příjmu, a také životní minimum se k 1. dubnu 2020 zvýší.

Nezabavitelné minimum, které nesmí exekutor strhnout dlužníkovi ze mzdy nebo jiného příjmu, se valorizovalo k 1. 1. 2020. K jeho dalšímu zvýšení dojde od 1. 4. 2020 v důsledku valorizace životního minima a znovu, v tomto roce již potřetí k 1. 7. 2020, kdy se změní konstrukce nezabavitelných částek, která přinese jejich další zvýšení.

Změní se i parametry pro srážky ze mzdy v roce 2020. Od 1. ledna 2020 již došlo k valorizaci nezabavitelných částek a částky, nad kterou se sráží bez omezení. K 1. dubnu 2020 se zvýší životní minimum a k 1. červenci 2020 se změní konstrukce nezabavitelných částek. A to vše zase přinese další zvýšení exekučně nezabavitelného minima.

K 1. dubnu 2020 dojde ke zvýšení částky životního minima jednotlivce z dosavadních 3410 Kč na 3860 Kč. Nezabavitelná (exekucí nepostižitelná) částka na (osobu samotného) povinného (dlužníka) bude (stále) činit 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy nově částky 3860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to (stejně jako dosud) 6502 Kč, čili 2/3 z částky 10 362 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného bude od 1. 4. 2020 činit celkem 6908 Kč, což je o 300 Kč více než dosud. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši 1/4 nezabavitelné částky na povinného je od 1. 4. 2020 stanovena ve výši 1727 Kč, což je o 75 Kč více než dosud.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3860 Kč a 6502 Kč, bude činit od 1. 4. 2020 (nově) 20 724 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky může mít na věřitele negativní dopady, neboť povede k jejich nižšímu uspokojení, případně i k výraznému prodloužení doby splácení dlužníkem.

Klára Cowan
Head of Payroll Team
ASB Czech Republic
E: kcowan@asbgroup.eu