Neschopenka vs. Izolačka

28. dubna 2021 Czech Republic

Vláda si pro nás připravila další specialitu, a to v podobě tzv. izolačky. Rádi bychom vás v článku seznámili s touto novinkou.

Tato nová forma výplaty dávek je schválena zpětně za březen a bude platit i v průběhu měsíce dubna. Zaměstnanec má nárok na vyšší nemocenskou, pokud jeho nemoc či karanténa souvisí s nemocí Covid 19 nebo i jinou infekční nemocí. Lékař tak musí při zadávání neschopenky uvést do poznámky, kde se běžně vyplňuje profese, zároveň i zda se jedná o izolaci nebo karanténu.

Karanténa – je doba, kdy zaměstnanec musí dodržet karanténu z důvodu osobního kontaktu s osobou pozitivní na koronavirus a po tuto dobu nejeví žádné příznaky.

Izolace – je doba, kdy má zaměstnanec již potvrzenou nákazu anebo má příznaky onemocnění coronavirem.

Zajímavostí je, že izolačka je schválena od 1. 3. 2021, avšak pokud vaše neschopenka byla vystavena již v únoru, lékař může zaměstnanci zpětně upravit již vystavenou neschopenku, ale na toto navýšení máte nárok až od 5.3.

Příklad: Zaměstnanec byl uznán práce neschopným 25.2.2021 (pravidelná pracovní doba od pondělí do pátku). Lékař zpětně zadal do záznamů, že se jedná o IZOLACI. Na navýšení nemocenského má zaměstnanec nárok od 5.3. a jelikož zaměstnavatel hradí pouze prvních 14 dní, zaměstnanec dostane vyšší nemocenskou za 4 dny (tj. od 5.-10.3).

Pokud jste se vrátili ze zahraničí a máte tak nařízenou karanténu do 5 dnů po návratu, izolačka se na Vás nevztahuje (výjimkou jsou pracovní či služební cesty).

A jak fungují v dnešní době neschopenky?

Nemoc

Pokud onemocníte, neschopenku Vám vystaví Váš praktický lékař. V dnešní době se už nemocenská hlásí elektronicky a ve chvíli vystavení se vše propíše do systému sociálního pojištění. Zároveň si Váš zaměstnavatel může neschopenku stáhnout nebo mu je zaslána do datové schránky.

Zaměstnanec v karanténě

V tomto případě nahlásíte svému lékaři, že Vám hygiena nařídila karanténu. Ten vystaví neschopenku obdobně jako výše, ale uvede, že se jedná o karanténu, nikoli o nemoc.

S co by Vás mohlo zajímat při nemoci?

Prvních 14 dní hradí nemocenskou zaměstnavatel, a to i v případě výše uvedené „izolačky“. O toto navýšení si zaměstnavatel poníží odvod na sociální pojištění. Od 15 dne už náhradu proplácí správa sociálního zabezpečení.

Stává se, že zaměstnanec i nadále pracuje z domu. V tomto případě si neschopenku od lékaře nenechte vystavit. Pokud se tak již stane, požádejte o její zrušení. To může trvat i několik dní. Informujte o tom však svého zaměstnavatele ať nedojde omylem k vyplacení nemocenského i když jste pracovali.

V rámci současné situace se může stát se, že Váš zaměstnavatel dostane do karantény. Bude nucen uzavřít kanceláře či část provozu. V tomto případě by se však jednalo o překážky v práci na straně zaměstnavatele.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Dominika Jaklová
Dominika Jaklová Payroll Consultant
ASB Czech Republic
djaklova@asbgroup.eu