Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 s dopadem na zaměstnavatele

22. listopadu 2021 Czech Republic

Připravili jsme souhrn změn a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, které mají dopad na zaměstnavatele a o kterých bylo rozhodnuto 19. listopadu.

Pravidelné testování zaměstnanců – nutno zajistit nejpozději od 29.11.2021

 • Opět se zavádí povinné testování zaměstnanců, přičemž lze využít samotesty
 • Četnost musí být minimálně 1x týdně
 • Vztahuje se i na OSVČ

Povinné testování se obecně nevztahuje na:

 • osoby po 14 dnech od dokončeného očkování (bez maximálního časového omezení)
 • osoby, které na základě pozitivního testu prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 po 180 dnů od prvního pozitivního testu
 • osoby, které v posledních 7 dnech podstoupily PCR test nebo RAT provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem (tj. pokud se zaměstnanec sám otestuje mimo zaměstnání na oficiálním testovacím místě).
 • osoby, kteří během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.

Návrhy zákonů, které vláda předloží Poslanecké sněmovně se žádostí o projednání v legislativní nouzi, aby se dostatečné finanční zabezpečení rodičů uskutečnilo co nejdříve a nepředpokládá se, že by nebyly Poslaneckou sněmovnou schváleny

Znovuzavedení krizového ošetřovného

 • s platností se počítá zpětně od 01.11.2021 do 28.02.2022.
 • Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, tak budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy anebo při individuální karanténě dítěte. Ošetřovné zároveň bude platit i na dítě, které se nemůže účastnit výuky kvůli karanténě v rodině.
 • Ošetřovné se navýší na 80 % denního vyměřovacího základu. Celkem tak rodiče získají minimálně 400 korun na den, a platí i pro tzv. dohodáře, kteří ze svého příjmu odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě

 • Tzv. izolačka umožní zaměstnancům, kterým z důvodu karantény vznikl nárok na náhradu příjmu, získat příspěvek ve výši 370 korun za každý kalendářní den. Pokud však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne hranici 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku.
 • Čerpání proběhne pouze během prvních 14 dní trvání karantény. Vyplácet příspěvek bude zaměstnavatel.
 • Zaměstnavatelé si vyplacenou částku budou moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V současné chvíli se počítá s vyplácením příspěvku nejdéle do 30. června 2022.
Hana Korcová
Hana Korcová Senior Payroll Consultant
ASB Czech Republic
hkorcova@asbgroup.eu