LEGISLATIVNÍ ZMĚNY VE MZDÁCH PRO ROK 2019

10. ledna 2019 Czech Republic

S příchodem roku 2019 nás čeká několik změn. Letos se jedná o zvýšení minimální a zaručené mzdy a s tím spojené navýšení maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění, či redukční hranice pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

Solidární daň ve spojitosti s ročním zúčtováním

Při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob v roce 2019 se odvod rovněž zvyšuje o 7 % solidárního zvýšení daně z příjmů převyšujících částku 130 796 Kč měsíčně (1 569 552 Kč ročně).

Zavedení srážkové daně u příjmu ze závislé činnosti

Novela § 6 odst. 4 ZDP zavádí zjednodušený systém zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti přímo srážkou u zaměstnavatele. Srážková daň (15 %) by měla být uplatňována nejen u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc, ale nově i u ostatních druhů příjmů ze závislé činnosti do 3 000 Kč za měsíc. Jedná se například o svědečné svědka, odměna za výkon funkce, dohoda o pracovní činnosti do 3 000 Kč, odměna za členství v okrskové komisi apod. Poplatník nebude povinen podávat daňové přiznání, ale zůstane mu zachována možnost daňové přiznání podat a sraženou daň si v něm započíst na daň z celkových ročních příjmů.

Zrušení karenční doby – změna je v legislativním procesu

Poslanci schválili novelu Zákoníku práce, která ruší karenční dobu. Zaměstnavatel by tak měl nově poskytovat náhradu mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance i za první tři dny jeho nemoci. Jako kompenzaci zvýšených nákladů zaměstnavatelů obsahuje návrh snížení sazeb pojistného na nemocenské pojištění placené zaměstnavatelem (nově 2,1 % místo dosavadních 2,3 %). Navrhovaná účinnost novely je 1. července 2019. Tato změna však byl odmítnuta Senátem ČR, je tedy třeba vyčkat finálního rozhodnutí.

Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

Od ledna 2019 se délka vyplácení náhrady mzdy nemění, zaměstnavatelé tedy stejně jako v loňském roce proplatí náhradu mzdy pouze za prvních 14 dní nemoci. Redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění se od ledna 2019 zvyšují.

Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné

Slevu za umístění dítěte (podmínky jsou blíže specifikovány v § 35bb zákona) lze uplatnit i za zdaňovací období 2018, a to v rámci ročního zúčtování, případně v rámci daňového přiznání. Jedná se o roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na vyživované dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, a to do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného), avšak maximálně do výše 12 200 Kč (minimální mzda platná k 31. 12. 2018).

Minimální mzda

Minimální mzda při úvazku 40 hodin týdně je pro rok 2019 stanovena na 13 350 Kč za měsíc a 79,80 Kč za hodinu.

Maximální vyměřovací základy

Sociální zabezpečení – 1 569 552 Kč (48 x 32 699)

Zajímá vás, jak se legislativní změny dotknou konkrétně vaší společnosti a vašich zaměstnanců? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, dozvíte se podrobnosti.

Mzdový tým ASB