Informace k programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus

1. dubna 2020 Czech Republic

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Přinášíme vám odpovědi na nejčastější otázky spojené s tímto programem.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jehož zaměstnanci jsou na překážkách na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek v následujících dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 • příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39 000 Kč.

Režim B – druh překážky:

 • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více zaměstnanců zaměstnavatele) – zbytek zaměstnanců pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
 • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele, přičemž zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
 • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy, přičemž zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku;
 • příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29 000 Kč.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?
Program Antivirus se rozběhne 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Předpokládá se, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

Jak na podávání žádostí?
Postup bude zveřejněn v průběhu tohoto týdne na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, tedy bezkontaktní. Všechny potřebné informace nejdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR.
NEVOLEJTE PROSÍM NA ÚŘAD PRÁCE – JEHO REFERENTI BUDOU MAXIMÁLNĚ VYTÍŽENI.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?
Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

Rádi vám poskytneme bližší informace, kontaktujte prosím naše experty: antivirus@asbgroup.eu.

Klára Cowan
Head of Payroll Team
ASB Czech Republic
E: kcowan@asbgroup.eu