Finální zrušení superhrubé mzdy v České republice

20. listopadu 2020 Czech Republic

Dnešním dnem bylo Poslaneckou sněmovnou schváleno zrušení superhrubé mzdy, ačkoli návrh ještě neprošel Senátem a nebyl podepsán Prezidentem České republiky.

Nově se tak daň z příjmu zaměstnanců se sazbou 15 % bude vypočítávat z hrubé mzdy, nikoli ze superhrubé mzdy, jak tomu bylo doposud. Skutečné zdanění mezd se tak sníží z 20.1 % na 15 %, výsledkem tak pro zaměstnance bude významná úspora. Solidární daň bude nahrazena druhou zvýšenou daňovou sazbou ve výši 23 % a bude uplatňována u příjmů vyšších než 141,764 Kč měsíčně. Zvýšená daňová sazba 23 % bude uplatňována také v dalších případech, jako je například příjem z nájmu či vybraný kapitálový příjem. Změna výpočtu daně z příjmu bude platná od 1. 1. 2021.

Na vaše dotazy v souvislosti s problematikou zrušení superhrubé mzdy Vám rádi odpoví naši daňoví experti:

Lucie Berglová
Head of Tax Team
ASB Czech Republic
lberglova@asbgroup.eu

Kristýna Kolářová
Junior Tax Consultant
ASB Czech Republic
kkolarova@asbgroup.eu