ePortal ČSSZ

6. ledna 2022 Czech Republic

V našem dalším pokračování seriálu o digitalizaci státní správy se pojďme podívat na elektronickou verzi České správy sociálního zabezpečení, a to ePortál ČSSZ.

Jak už jsme zmínili v úvodu našeho seriálu a vždy při rozebírání jednotlivých digitalizovaných částí státní správy, základním prvkem, díky kterému může ePortál ČSSZ poskytovat svoje služby je přihlášení a identifikace uživatele. Ať už jako právnická či fyzická osoba máte dvě základní možnosti, jak se přihlásit. Buď pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky nebo pomocí eIdentity. Na základě Vašeho přihlášení se Vám tak otevřou možnosti a sekce ePortálu buď pro pojištěnce nebo pro zaměstnavatele.

Možnosti využití ePortálu jsou ale pro obě kategorie podobné. Jasným cílem ePortálu, stejně jako jakékoli jiné části digitalizace státní správy, je usnadnění a zjednodušení komunikace s úřady. V realitě se to na ePortálu ČSSZ projevuje tak, že máte k dispozici prakticky všechny tiskopisy ČSSZ, které můžete vyplnit online. Výhod má online vyplňování hned několik. Díky vaší počáteční identifikaci při přihlášení může ePortál z Vašich údajů v centrálních registrech předvyplnit relevantní pole daného formuláře a tím částečně eliminovat možnost chyby. Dalším funkcí je možnost uložit si rozpracovaný formulář a pokračovat později, kde jste skončili, takže není nutné vše vyplnit najednou. Další nepochybnou výhodou je i to, že ePortál může před odeslání formulář či tiskopis zkontrolovat a upozornit Vás na základní chyby při vyplnění. Samozřejmě neodhalí úplně vše, ale i tak Vám tímto může zabránit v odeslání chybně vyplněného dokumentu a tím i ušetřit čas při vyřizování Vaší záležitosti. Samozřejmým doplňkem je i možnost formuláře odeslat online přes ePortál. Pokud byste ePortál využívali častěji je pravděpodobné, že oceníte to, že si můžete jednotlivé tiskopisy označovat jako oblíbené a tím se lépe orientovat v jejich seznamu, který je poměrně rozsáhlý.

Na ePortálu nemusíte jen vyplňovat tiskopisy, a tedy vkládat do něj informace, ale i informace získávat. Především jako pojištěnec máte možnost nahlédnout na údaje evidované pod Vaší osobou v databázích ČSSZ. Vedle například zobrazení bezdlužnosti subjektu bych zmínil především Informativní důchodovou aplikaci (IDA). Je to vlastně důchodová kalkulačka, takže kromě informací o tom, zda máte nárok na starobní důchod, odkdy a jeho výši, Vám přehledně ukáže, co vše má k Vašemu důchodu ČSSZ evidováno. Můžete si tak jednoduše zkontrolovat, zda nemá ČSSZ ve svých záznamech o Vás chybu či nepřesnost a odstanit ji nyní, a ne až v době, kdy bude řešit odchod do důchodu. Vřele doporučuji každému si vše zkontrolovat. Sám jsem ve svých údajích našel několik chyb či nepřesností, které znatelně dopadají na výši vypočtené penze (např. chybějící dobu studia).

ePortál ČSSZ jako takový pokračuje v nastoleném trendu zrychlení a zjednodušení komunikace se státními institucemi a snížení byrokratické zátěže na jednotlivce. S přibývajícími funkcemi a aplikacemi má potenciál stát se opravdu vítaným pomocníkem v oblasti sociálního zabezpečení.

Jan Sedlář
Jan Sedlář Corporate Services Manager
jsedlar@asbgroup.eu