eIDENTITA – Váš klíč k elektronickým službám veřejné správy

30. června 2021 Czech Republic

S eIDENTITOU se část podnikatelů měla možnost seznámit, pokud podávali některou z žádostí v dotačních programech Ministerstva průmyslu a obchodu.

K přihlášení do AIS portálu, přes které se žádosti podávaly, se totiž šlo přihlásit právě jen tímto způsobem.

Ale co to vlastně je ta eIDENTITA?

Jak již název napovídá, jedná se o nástroj, díky kterému bude v online prostředí bezpečně ověřena vaše totožnost, díky čemuž Vás mohou orgány veřejné správy jednoznačně identifikovat a umožnit vám tak konat požadované úřední úkony online. Díky eIDENTITĚ tak budete moci dělat různé úřední, či jiné úkony, například si zřídit datovou schránku, používat dálkový přístup do katastru nemovitostí, zjistit si stav bodů na kartě řidiče nebo se např. přihlásit do očkovacího portálu občanů, kde si můžete jednoduše stáhnout certifikát o absolvovaném testu či očkování.

K prokazování vaší totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojeni na tzv. národní bod.

Mezi identifikační prostředky nabízené státem řadíme například:

Vyjma výše uvedených identifikačních prostředků pod hlavičkou státu se nicméně stále větší popularitě těší nástroje akreditovaných soukromoprávních poskytovatelů identifikačních prostředků, jako:

  • MojeID od sdružení CZ.NIC;
  • Starcos čipová karta od První certifikační autority; či
  • Bankovní Identita, kterou v současné době nabízejí ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, Air Bank a MONETA Money Bank.

Pro možnost využívat vaši eIDENTITU je potřeba si ji nejprve založit, následně aktivovat a poté se do ní přihlásit. Pojďme se teď na některé způsoby společně blíže podívat.

Občanský průkaz s čipem

K použití občanského průkazu jako identifikačního prostředku pro přihlášení k online službám si budete tuto možnost muset nejdříve osobně aktivovat na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností při vyzvednutí občanského průkazu nebo kdykoliv poté když budete chtít začít používat identifikační funkci občanského průkazu.

K samotnému využívání tohoto způsobu budete poté dále potřebovat čtečku čipových karet.

Mobilní klíč eGovernmentu

K identifikaci pomocí tohoto prostředku potřebujete datovou schránku a chytrý telefon (nebo tablet) s fotoaparátem a schopností číst QR kódy. V aplikaci se pomocí datové schránky zaregistrujete a hned ji můžete používat. Funguje podobně jako mobilní klíče pro elektronické bankovnictví – při každém přihlášení v počítači je nutno aplikaci v telefonu spustit a potvrdit svou identitu otiskem prstu nebo obrazcem, který používáte k odemknutí přístroje.

Bankovní identita

V tomto nástroji vidím já osobně budoucnost. V dohledné době díky ní budete mít možnost komunikovat nejen s bankami a státní správou, ale postupně i se soukromými společnostmi, které ji budou chtít využít. Mohou to být například různé e-shopy, operátoři, pojišťovny, poskytovatelé elektřiny a další společnosti, které mají svou klientskou zónu, do které se jejich zákazníci přihlašují. Jak již bylo uvedeno výše, v současné době bankovní identitu nabízejí ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, Air Bank a MONETA Money Bank. Konkrétní způsob a podmínky založení si každá banka stanovuje sama, prvotní návštěvě pobočky za účelem identifikace se nicméně, ve většině případů, asi bohužel nevyhnete.

To byl tedy takový krátký vhled do základních způsobů akreditované identifikace v online světě. A o konkrétních službách, ke kterým nám eIDENTITA odemkne dveře zase příště.

Jiří Bosák
Jiří Bosák Head of Corporate Services
ASB Czech Republic
jbosak@asbgroup.eu