Daňový kalendář na měsíc listopad

1. listopadu 2021 Czech Republic

Aktuálním tématem tohoto měsíce je reakce ministryně financí na skokové navýšení cen elektrické energie a plynu.

Konkrétně se jedná o kontroverzní vydání generálního prominutí DPH, uvalené právě na dodání elektřiny nebo plynu, za období od 1.11.2021 do 31.12.2021. Současně je připravován návrh zákona, který by umožnil toto prominutí prodloužit i na celé období roku 2022.

V měsíci listopadu připadají důležité daňové povinnosti na níže uvedené termíny.

Důležitými termíny pro měsíc listopad jsou:

01.11. – Splatnost daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
01.11. – Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv společně se splatností související jistoty
09.11. – Splatnost spotřební daně, kromě spotřební daně z lihu, za září 2021
12.11. – Podání výkazů pro účely Intrastat v papírové formě
16.11. – Podání výkazů Intrastat v elektronické formě
22.11. – Splatnost paušální zálohy na daň z příjmů
22.11. - Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.11. - Splatnost spotřební daně z lihu za září 2021
25.11. – Splatnost daně a podání daňového přiznání daně z přidané hodnoty, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení za říjen 2021
25.11. – Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
25.11. – Podání daňového přiznání ke spotřební dani z minerálních olejů, lihu, piva, tabákových výrobků, vína a meziproduktů za říjen 2021
30.11. – Splatnost 2. splátky daně z nemovitých věcí (pouze pro poplatníky, jejichž daň z nemovitých věcí přesahuje 5 000 Kč)
30.11. – Splatnost daně a podání daňového přiznání k režimu Import One Stop Shop za říjen 2021
30.11. – Splatnost daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

Vít Legner
Vít Legner Junior Tax Consultant
ASB Czech Republic
vlegner@asbgroup.eu