Daňový kalendář za měsíc říjen

30. září 2021 Czech Republic

Důležitým termínem pro ty, kterým byl prodloužen termín pro podání daňového přiznání z počátku července o 3 měsíce, je první den v říjnu.

Říjnový časový posun z letního na zimní čas daňové subjekty nejspíš příliš netrápí. Naopak důležitějším termínem pro ty, kterým byl prodloužen termín pro podání daňového přiznání z počátku července o 3 měsíce, je první den v říjnu. Pro ně se jedná o poslední bezsankční termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Důležitými termíny pro měsíc říjen jsou:

11.10. – Splatnost spotřební daně, kromě spotřební daně z lihu, za srpen 2021
14.10. – Podání výkazů pro účely Intrastat v papírové formě
15.10. – Splatnost zálohy na silniční daň za 3. čtvrtletí 2021
18.10. – Podání výkazů Intrastat v elektronické formě
20.10. – Splatnost paušální zálohy na daň z příjmů
20.10. - Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10. – Splatnost daně a podání daňového přiznání k dani z hazardních her za 3. čtvrtletí 2021
25.10. - Splatnost spotřební daně z lihu za srpen 2021
25.10. – Splatnost daně a podání daňového přiznání daně z přidané hodnoty, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021
25.10. – Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021
25.10. – Podání daňového přiznání ke spotřební dani z minerálních olejů, lihu, piva, tabákových výrobků, vína a meziproduktů za září 2021
31.10. – Splatnost daně a podání daňového přiznání k režimu One Stop Shop za 3. čtvrtletí 2021
31.10. – Splatnost daně a podání daňového přiznání k režimu Import One Stop Shop za září 2021
31.10. – Splatnost daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
31.10. – Podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Vít Legner
Vít Legner Junior Tax Consultant
ASB Czech Republic
vlegner@asbgroup.eu