Daňový kalendář na měsíc září

30. srpna 2021 Czech Republic

Září, které stojí na přelomu léta a podzimu, není pro většinu daňových subjektů měsícem s výjimečnými povinnostmi.

Pouze ty daňové subjekty, kterým byl prodloužen termín pro podání daňového přiznání z počátku července o 3 měsíce, dokončují přípravy všech nutných podkladů a blíží se tak do pomyslného cíle.

Důležitými termíny pro měsíc září jsou:

9.9. – Splatnost spotřební daně, kromě spotřební daně z lihu, za červenec 2021
14.9. – Podání výkazů pro účely Intrastat v papírové formě
15.9. – Splatnost čtvrtletní zálohy na daň z příjmů
16.9. – Podání výkazů Intrastat v elektronické formě
20.9. – Splatnost paušální zálohy na daň z příjmů
20.9. - Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.9. - Splatnost spotřební daně z lihu za červenec 2021
27.9. – Splatnost daně a podání daňového přiznání daně z přidané hodnoty, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení za srpen 2021
27.9. – Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
27.9. – Podání daňového přiznání ke spotřební dani z minerálních olejů, lihu, piva, tabákových výrobků, vína a meziproduktů za srpen 2021
30.9. – Podání žádosti o vrácení DPH plátcům v jiných členských státech dle § 82 zákona o DPH
30.9. – Splatnost daně a podání daňového přiznání k dovoznímu režimu One Stop Shop
30.9. – Splatnost daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

Lucie Berglová
Lucie Berglová Head of Tax
ASB Czech Republic
lberglova@asbgroup.eu
Vít Legner
Vít Legner Junior Tax Consultant
ASB Czech Republic
vlegner@asbgroup.eu