Daňový balíček 2021

22. prosince 2020 Czech Republic

Daňovou revolucí je daňový balíček na příští rok, který byl schválen poslaneckou sněmovnou. Musí dojít k jeho schválení Senátem a následnému podpisu prezidentem. Věnujte pozornost změnám, které by za předpokladu úspěšného dokončení legislativního procesu bez dalších změn měly platit od 1. ledna 2021.

Zrušení superhrubé mzdy
Zdanění z tzv. superhrubé mzdy. V případě, že Senát daňový balíček schválí, pak se bude od 1. ledna 2021 pro výpočet daně používat pouze hrubá mzda zaměstnance bez započtení pojistného hrazeného zaměstnavatelem. Tato změna by se tedy projevila pouze ve výši daně z příjmů.

Vyšší sleva na poplatníka
Senát dále upravil navýšení roční slevy na poplatníka na 27 840 Kč v roce 2021 a na 30 840 Kč v roce 2022.

Změna solidární výše daně
Nově byla schválena sazba daně ve výši 23 %. Ta by se měla aplikovat na část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy (141 764 Kč měsíčně). Současné znění zákona stanovuje solidární zvýšení daně pouze u osob, které mají příjmy ze zaměstnaní (příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů) nebo samostatně výdělečné činnosti (příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů). Nově však daňová sazba 23 % dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy z nájmu či kapitálové příjmy.

Zrušení stropu pro daňový bonus
Daňový bonus vzniká při uplatnění daňového zvýhodnění (slevy) na děti v částce převyšující vypočtenou daň. Rodiny s více dětmi mohly doposud uplatňovat daňový bonus do maximální výše 60 330 Kč ročně. Tento limit byl v rámci schváleného daňového balíčku zrušen.

Stravenkový paušál
Zaměstnavatelům od ledna nabídne daňově zvýhodněný stravenkový paušál jako jednoduchou a levnou alternativu ke stravenkám. Nově budou moci zaměstnavatelé poskytovat příspěvek na stravování v peněžní formě. Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování je dle nového znění zákona považován za osvobozený příjem do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů
V případě prodeje cenných papírů (např. akcie či dluhopisy) po třech a více letech platí osvobození příjmů z prodeje bez ohledu na výši příjmu. Nově by však mělo být toto osvobození omezeno, a to pouze na příjmy do výše 20 mil. Kč za rok. V případě příjmů z prodeje cenných papírů převyšujících tento limit bude osvobozena pouze výše uvedená část příjmu. Dle stávajícího znění navržených přechodných ustanovení by tento nový limit měl platit pro všechny prodeje cenných papírů bez ohledu na to, zda byly nabyty před účinností novely či po ní.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte:

Klára Cowan
Head of Payroll
ASB Czech Republic
E: kcowan@asbgroup.eu