Daň z nabytí nemovitosti je s konečnou platností zrušena

30. září 2020 Czech Republic

Od 25. září 2020 vstoupilo po mnohých jednáních v platnost zrušení daně z nabytí nemovitostí.

Zrušení této daně se vztahuje zpětně na všechny vklady do Katastru nemovitostí, které byly provedeny
od 1. prosince 2019. Součástí této legislativní změny je také úprava daně z příjmu fyzických osob.
Novela Zákona o dani z příjmu prodlužuje časový test držení nemovitosti pro uplatnění osvobození od daně z příjmu fyzické osoby z 5 na 10 let. Tento nový časový test bude platný až u nemovitostí nabytých
po 1. lednu 2021. U transakcí s nemovitostmi, které byly nabyty před tímto datem, bude uplatňován časový test let 5 let. Další změnou novely Zákona o dani z příjmu je snížení maximálního ročního odpočtu úroků
z hypotéky ze 300 tis. Kč na 150 tis. Kč ročně. Tato změna bude platit pro všechny hypotéky uzavřené
po 1. lednu 2022.

Pokud máte v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitosti další dotazy, neváhejte se obrátit na naše daňové experty.

Lucie Berglová
Head of Tax Team
ASB Czech Republic
lberglova@asbgroup.eu