Aktuální informace k programu Antivirus v ČR

10. června 2020 Czech Republic

Touto stručnou aktualizací bychom Vás rádi informovali, že vláda České republiky rozhodla o prodloužení programu Antivirus v režimu A i B do konce srpna 2020.

Vláda rovněž schválila návrh tzv. „Režimu C“ programu Antivirus, který se zaměřuje na větší počet zaměstnavatelů. Tento program by měl být vydán jako zákon projednaný ve zkráceném jednání a podléhající schválení parlamentem, senátem a podpisem prezidenta. Návrh zákona byl schválen sněmovnou dne 29. 5. 2020 a v současné době je zařazen na program dnešní 24. schůze Senátu. Dosud bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, ale rádi bychom vás už nyní informovali alespoň o základních parametrech navrhovaného zákona.

V rámci „Režimu C“ programu Antivirus by měly být odpuštěny platby příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení za měsíce červen, červenec a srpen 2020, a to formou snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Návrh zákona také stanoví limit pro vyměřovací základ na jednoho zaměstnance, a to 1,5násobek průměrné mzdy. Pokud vyměřovací základ zaměstnance přesáhne 1,5násobek průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném (34 835 Kč), pojistné se odpustí pouze z části mzdy, která se vejde do limitu 52 253 Kč.

Zaměstnavatelé budou mít možnost účastnit se tohoto „Režimu C“ programu Antivirus v případě, že splňují následující základní podmínky:

  1. Zaměstnavatel eviduje v pracovním poměru maximálně 50 zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění – tato podmínka se ověřuje k poslednímu dni každého měsíce, za který je žádáno, tj. konec června, července a srpna;
  2. Zaměstnavatel nepropustil více než 10 % svých zaměstnanců a udržel 90 % objemu mezd za daný měsíc, za který je žádáno – porovnáváno s 31. březnem 2020; a
  3. Zaměstnavatel uhradil za zaměstnance pojistné ve stanovené výši a včas.

Zaměstnavatelé, kteří budou žádat o kompenzaci v režimu A a/nebo B za měsíc červen, červenec a srpnu, nemohou současně za dané měsíce žádat o odpuštění plateb příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení dle režimu C.

Aktivně sledujeme schvalovací proces a budeme Vás informovat, jakmile zákon vstoupí v platnost a účinnost. Pokud splňujete výše uvedené podmínky a rádi byste tuto státní podporu využili, rádi vám pomůžeme vše vyřídit a připravit veškeré podklady. Fixní sazba za zpracování a kalkulaci za jeden kalendářní měsíc je 200 EUR. Případné konzultace budou účtovány jednotnou sazbou 60 EUR/hodinu.

Potřebujete-li poradit s detaily, kontaktujte, prosím, naše specialisty na emailu: antivirus@asbgroup.eu.

Klára Cowan
Head of Payroll
ASB Czech Republic
E: kcowan@asbgroup.eu

Jiří Bosák
Corporate Services
Manager ASB Czech Republic
E: jbosak@asbgroup.eu