Zvoľte službu

Daňové poradenstvo

ASB poskytuje daňové poradenské služby vo všetkých oblastiach priamych a nepriamych daní, a to vrátane medzinárodného zdanenia.

V čom je ASB v rámci daňového poradenstva unikátna? 

Medzi naše hlavné prednosti patrí previazanosť služieb - spolupráca s ostatnými tímami nám umožňuje nielen lepšie porozumieť potrebám našich klientov, ale taktiež zvoliť vhodné riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje konkrétnej spoločnosti. Našou ďalšou nespornou výhodou je snaha o čo najbližší prístup ku klientovi prostredníctvom otvorenej komunikácie, hľadania individuálneho riešenia a schopnosti pomôcť s jeho praktickou implementáciou. Naši klienti si uvedomujú, aký obrovský dopad môžu mať dane na ich podnikanie.  ASB si volia preto, že sme solídnym obchodným partnerom a v oblasti daní dokážeme navrhnúť a dodať optimálne riešenia zodpovedajúce individuálnym potrebám klienta a špecifikám druhu jeho podnikania.

Zmeny daňových predpisov a dopady rozhodnutí daňových orgánov a správnych súdov na podnikateľské prostredie vyžadujú neustále sledovanie aktuálnej situácie a adekvátnej reakcie. Zvláda váš tím sledovať tieto zmeny?  

Daňový tím ASB kontinuálne sleduje dianie v daňovej oblasti a poskytuje klientom vždy skoré a relevantné informácie o zmenách v daňovej legislatíve. Klientom rovnako prináša informácie o príležitostiach k daňovým úsporám či minimalizácii daňových rizík, čo má pozitívny dopad ako na ich efektívnu daňovú sadzbu, tak na posilnenie ich daňovej pozície.

Spojte sa s na LinkedIn


Ponúkame predovšetkým nasledujúce druhy služieb

  • Daňové plánovanie
  • Priebežné daňové poradenstvo v každodenných daňových otázkach
  • Daňové poradenstvo pri transakciách (fúzia, akvizícia, reštrukturalizácia, reorganizácia, revízia strategických dohôd s dodávateľmi) vrátane daňového due diligence
  • Spracovanie daňových stanovísk a analýz komplexných daňových problémov alebo transakcií
  • Príprava stratégie pre daňové konania
  • Zastupovanie klienta  pri rokovaní s finančným úradom (napr. pri daňových kontrolách, pri žiadosti o vydanie záväzného stanoviska alebo žiadosti o daňové úľavy)
  • Poradenstvo v medzinárodnom daňovom prostredí (optimalizácia daňového zaťaženia s využitím medzinárodných štruktúr)
  • Spolupráca s účtovným oddelením pri implementácii daňových riešení
Tax Manager

“Naši klienti si uvedomujú, aký veľký dosah môžu mať dane na ich podnikanie. ASB si volia preto, že sme solídnym obchodným partnerom a v oblasti daní dokážeme navrhnúť a dodať optimálne riešenia zodpovedajúce individuálnym potrebám klienta a špecifikám jeho druhu podnikania.”

Kontaktovať