Wybierz usługę

Zarząd powierniczy

Głównym zadaniem usług powierniczych jest przede wszystkim znaczące usprawnienie procesów biznesowych niebędących podstawową działalnością gospodarczą naszych klientów. Dzięki temu klienci mogą w pełni skupić swoje działania na rozwoju i zarządzaniu podstawową działalnością. Zarząd powierniczy polega na świadczeniu różnych usług w obszarze zarządzania oraz outsourcingu procesów administracyjnych w spółce.

Dlaczego Państwa Klienci preferują outsourcing niektórych procesów niż ich obsługę przez własnych pracowników?

Menedżerowie będący obcokrajowcami, skoncentrowani na podstawowej działalności kierowanych przez siebie spółek mają czasami trudności w zorientowaniu się w lokalnych przepisach prawnych, w kontaktach z urzędami, innymi kontrahentami i usługodawcami lub w zarządzaniu procesami administracyjnymi. Nie zawsze efektywne jest zatrudnianie stałych pracowników do procesów, które łatwo zlecić na zewnątrz. Typowym przykładem są spółki celowe, tzw. SPV, funkcjonujące na przykład w charakterze spółek holdingowych, albo spółki posiadające nieruchomości. Takie spółki nierzadko wcale nie posiadają pracowników, aczkolwiek trzeba zatwierdzać i regulować faktury, być w kontakcie z audytorami, księgowymi, Urzędem Skarbowym itp. Wszystkie wyżej wymienione czynności są zapewniane przez zespół doświadczonych menedżerów usług powierniczych ASB, do których nasi Klienci mogą zwrócić się w każdej chwili. Stanowią oni dla Klientów tzw. „single point of contact”.

Czy usługa jest odpowiednia tylko dla wspomnianych spółek SPV, czy nadaje się również dla innych firm posiadających własnych pracowników?

Jako przykład podam międzynarodową firmę zatrudniającą kilkudziesięciu programistów. Menedżerowie wewnętrzni zarządzają jedynie podstawową działalnością, zespołem programistów oraz kluczowymi klientami. Nasi menedżerowie i asystentki utrzymują kontakty z właścicielem biura klienta, bankami, oraz we współpracy z naszymi działami: księgowym i płacowym dokonują płatności w systemie bankowym, oraz zajmują się praktycznie wszystkim, co nie jest podstawową działalnością gospodarczą klienta.

Połącz się z Petrem na LinkedIn


Nasza oferta usług zarządu powierniczego obejmuje

  • Koordynację i aktywne wsparcie w zakresie różnorodnych projektów
  • Przejęcie odpowiedzialności za dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawnych
  • Udostępnienie osób do organów zarządczych i nadzorczych
  • Współpracę z innymi kontrahentami, dostawcami i organami administracji państwowej
  • Wsparcie administracyjne
  • Wsparcie w zapewnieniu finansowania projektów inwestycyjnych
  • Zapewnienie zgodności działań z prawem 
Managing Partner
Petr Studnička

“Spółki w niektórych krajach nawet nie posiadają żadnych pracowników, aczkolwiek trzeba zatwierdzać i regulować faktury, być w kontakcie z audytorami, księgowymi, Urzędem Skarbowym itp.”

Kontakt