VAT ID Validator: skuteczne zarządzanie ryzykiem VAT

28 sierpnia 2019 Poland

Od września 2019 r. będzie obowiązywać tzw. „biała lista” – nowy, elektroniczny wykaz przedsiębiorców - podatników VAT. Będzie ona zawierać między innymi informacje dotyczące rejestracji, wyrejestrowania i statusu podatnika, jak również aktualne numery kont bankowych związanych z prowadzoną działalnością.

Informacje zawarte na „białej liście” będą miały wpływ na wszystkich podatników VAT, będącymi stronami transakcji. Lista ta skupi w jednym miejscu wiele informacji umożliwiających szybką weryfikację kontrahenta (np. pełna nazwa, numer NIP, REGON, adres siedziby etc.).

Najistotniejszym elementem „białej listy” jest jednak wykaz rachunków bankowych. Opłacenie faktury powyżej 15 tys. zł na rachunek inny niż zawarty na liście będzie oznaczać dla wpłacającego odpowiedzialność solidarną w zakresie VAT oraz utratę prawa do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu w pozostałym zakresie. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, konieczne będzie sprawdzanie za każdym razem, czy rachunek kontrahenta widnieje w nowym wykazie podatników. Ważną kwestią jest również czy dany rachunek bankowy był zarejestrowany na liście w dniu przelewu. To właśnie dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy będzie decydujący. Jest jednak wyjątek: rozliczenia ponad 15 tys. zł będzie można dokonać, pomimo tego, że wpłata została dokonana na inny rachunek, niż ten w wykazie, pod warunkiem, że wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu, zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym.

Jak zatem skutecznie ustrzec się przed przykrymi konsekwencjami, jednocześnie nie sprawdzając numeru rachunku bankowego na „białej liście” każdego z kontrahentów za każdym razem?

Zespół ASB Poland stworzył wyjątkowe narzędzie informatyczne do weryfikowania numerów VAT, zarówno polskich jak i zagranicznych kontrahentów (odnośnik do www z tym produktem). VAT ID Validator szybko przeprowadza weryfikację i generuje potwierdzenia statusu numerów VAT, dzięki czemu mogą Państwo potwierdzić status kontrahenta w każdym momencie. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, nasze narzędzie zostało ulepszone o funkcję zbiorczego weryfikowania rachunków bankowych kontrahentów. Dodatkowo, w programie dodano możliwość automatycznego generowania gotowego do wysyłki zawiadomienia do urzędu skarbowego o niefigurowaniu rachunku bankowego kontrahenta na „białej liście” podatników. Nasze narzędzie pozwoli zaoszczędzić czas, który należałoby poświęcić na sprawdzanie rachunków bankowych kontrahentów za każdym razem robiąc przelew. Jest ono również gwarancją, że nie utracą Państwo możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu płatności powyżej 15 tys. zł.

W razie zainteresowania VAT ID Validator’em, zapraszamy serdecznie do skontaktowania się z naszymi profesjonalistami, którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji na temat narzędzia. Przewidujemy specjalne rabaty dla naszych klientów.

Przemek Gut
Head of Business Development
E: pgut@asbgroup.eu
P: +48 692 484 795