Tarcza antykryzysowa – projekt pomocy dla branż w trudnej sytuacji w Sejmie

30 października 2020 Poland

26 października został złożony w Sejmie projekt ustawy przeciwdziałającej skutkom kryzysu związanego z pandemią COVID-19 w branżach gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej.

Nowa tarcza antykryzysowa ma objąć swoim zasięgiem ok. 200 000 przedsiębiorstw oraz 372 000 pracowników, a szacowany koszt dla budżetu państwa ma wynieść ponad 1,8 mld PLN. Głównymi elementami oferowanego wsparcia mają być zwolnienie ze składek ZUS za listopad oraz możliwość uzyskania świadczenia postojowego. Dodatkowo planowane jest udzielanie jednorazowych bezzwrotnych dotacji, a także odroczenie płatności podatku PIT.

Zwolnienie ze składek ZUS

Możliwość nieopłacania należnych składek ZUS została przewidziana w sytuacji, gdy przedsiębiorca w listopadzie wykaże przychody o co najmniej 40% niższe niż w analogicznym okresie w roku 2019. Pomoc ma dotyczyć przedsiębiorców o przeważających działalnościach wskazanych w 25 kodach PKD (m.in. dyskoteki, obiekty sportowe, fizjoterapeuci, restauracje i sklepy z odzieżą).

Świadczenia postojowe

Podobnie jak w przypadku zwolnienia z opłacenia składek przedsiębiorca będzie miał możliwość wystąpienia o jednorazowe świadczenie postojowe, o ile jego przychody zmaleją o 40% - badane mają być w tym względzie dane finansowe z października lub listopada 2020 r. w porównaniu z analogicznymi okresami rok wcześniej. W tym zakresie grupa zainteresowanych będzie mniejsza, ponieważ świadczenie postojowe ma dotyczyć działalności już tylko 20 z kodów PKD (wśród wykluczonych działalności są m.in. orkiestry, aktorzy, scenografowie, tzw. escape roomy czy parki rekreacyjne).

Bezzwrotna dotacja

Finansowe wsparcie dla małych i mikro przedsiębiorców przybierze formę bezzwrotnej dotacji w wysokości PLN 5 000. Jedynym warunkiem ma być, tak samo jak dla świadczenia postojowego, spadek przychodów o 40% w październiku lub listopadzie 2020 r.

Wskazane wyżej warunki uzyskania pomocy zakładają wykluczenie z powyższych programów firm powstałych od 1 grudnia 2019 r. (z uwagi na nieprowadzenie działalności w listopadzie 2019 r.). Problem ten został podniesiony w trakcie pierwszego czytania projektu w Sejmie – nie wykluczone, że wsparcie obejmie też ostatecznie młodsze przedsiębiorstwa. Podobnie sprawa wygląda z włączeniem na listę uprzywilejowanych kodów PKD działalności związanej z projekcją filmów.

Co ważne, proponowane wsparcie kierowane ma być tylko do prowadzących działalność gospodarczą. Możliwe jednak, że w trakcie dalszych prac nad projektem nastąpi rozszerzenie pomocy dla podmiotów takich jak przedszkola, fundacje czy stowarzyszenia.

Kolejnym możliwym wsparciem może być zapowiedziane przez Ministra Finansów odroczenie o pół roku płatności zaliczek PIT za 3 miesiące, od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r.

Źródło: Projekt ustawy z dnia 26 października 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, druk 704

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Aleksandra Kryzińska
Senior Tax Consultant
E: akryzinska@asbgroup.eu