Odroczenie reżimu WHT do 2022 r.

14 czerwca 2021 Poland

W dniu 11 czerwca 2021 r. na stronie RCL opublikowano projekty rozporządzeń odraczających (po raz szósty!) wejście w życie procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła (WHT refund) do dnia 31 grudnia 2021 r.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, odroczenie wynika z wyjątkowych uwarunkowań doby pandemii COVID-19, w związku z którą niezasadne jest obciążanie płatników i podatników dodatkowymi obowiązkami.

Projekty:

CIT - przejdź do strony
PIT - przejdź do strony

Łukasz Bączyk
Łukasz Bączyk Head of Tax, Board Member
ASB Poland
lbaczyk@asbgroup.eu