Nowe objaśnienia w zakresie cen transferowych

30 lipca 2019 Poland

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów wykazuje sporą aktywność w zakresie publikacji objaśnień podatkowych, z różnych obszarów prawa podatkowego. Ostatnio - w zakresie cen transferowych dotyczących przygotowania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do końca 2018 roku.

Rekomendacje są rezultatem prac w ramach Forum Cen Transferowych (tj. platformy współpracy pomiędzy podatnikami a Ministerstwem Finansów). Publikację objaśnień należy ocenić pozytywnie, mając na uwadze, że obowiązek przygotowania analiz porównawczych wielu podatnikom wciąż spędza sen z powiek.
Więcej informacji na ten temat.

MF nie pominęło w swoich ostatnich publikacjach podatników, którzy zdecydowali się na spełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r. już zgodnie z nowymi przepisami TP (które weszły w życie od 2019 r.).

17 lipca 2019 roku na stronie ministerstwa pojawiły się wyjaśnienia w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 2019 r. Wskazano, że oświadczenie:

  • należy złożyć w formie elektronicznej,
  • podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości,
  • zawiera oświadczenie kierownika jednostki, że ceny w transakcjach podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Więcej informacji na stronie.


Photo: Beatriz Perez Moya