Změny v daňovém řádu - Lhůty pro podání daňového přiznání

13. ledna 2021 Czech Republic

Nově budou od zdaňovacího období 2020 zvýhodněny daňové subjekty, které budou podávat svá přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě.

Novelou daňového řádu se zákonodárci rozhodli od zdaňovacího období 2020 zvýhodnit daňové subjekty (právnické i fyzické osoby), které budou podávat svá přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě (např. prostřednictvím osobní datové schránky) a prodloužit jim lhůtu pro podání přiznání a úhradu daně na 4 měsíce od konce zdaňovacího období, tedy pro tento rok do 3. května 2021, z dřívějších 3 měsíců. V případě poplatníků, kteří budou podávat svá daňová přiznání v papírové podobě, bude i nadále platit lhůta 3 měsíců od skončení zdaňovacího období.

Další výhoda, kterou novela daňového řádu přináší, plyne pro poplatníky, kteří se rozhodnou využít služeb daňových poradců, neboť nově nemusí být plná moc pro zastupování daňovým poradcem doručena na finanční úřad v termínu 3 měsíců od konce zdaňovacího období. Poplatníkům, kteří využijí služeb daňových poradců, se fakticky prodlužuje doba pro možnost udělení plné moci daňovému poradci, kterou je třeba doručit finančnímu úřadu nejpozději s daňovým přiznáním. Poplatník se tak může rozhodnout bez časové tísně. Lhůta pro podání a úhradu daně z příjmů je za předpokladu využití služeb daňového poradce 6 měsíců od konce zdaňovacího období, letos do 1. července 2021, a to bez podmínky zaslání plné moci na finanční úřad v předstihu.

Shrneme-li výše uvedené změny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, daňový subjekt podávající daňové přiznání v listinné podobě a bez daňového poradce tak musí učinit ve lhůtě 3 měsíců od konce zdaňovacího období. V případě, že daňový subjekt podá přiznání v elektronické podobě, prodlužuje se automaticky lhůta nově na 4 měsíce od konce zdaňovacího období. Když ani v této lhůtě nestihne daňový subjekt podat daňové přiznání, může stále využít služeb daňového poradce a lhůta pro podání daňového přiznání se tím prodlužuje na 6 měsíců od konce zdaňovacího období s tím, že plná moc pro zastupování daňovým poradcem může být zaslána na finanční úřad před nebo s podáním daňového přiznání.

Detailnější informace Vám rádo poskytne naše daňové oddělení.

Štěpán Hrubý
Tax Manager
ASB Czech Republic
E: shruby@asbgroup.eu

Lucie Berglová
Head of Tax Team
ASB Czech Republic
E: lberglova@asbgroup.eu