Superhrubá mzda v případě účasti zaměstnance v jiném systému sociálního zabezpečení

9. května 2019 Czech Republic

1. ledna 2019 vstoupila na základě poslaneckého návrhu v platnost novela zákona o daních z příjmů, která upravuje základ daně u příjmů ze závislé činnosti, tzv. superhrubou mzdu, v případě účasti zaměstnance v zahraničním systému sociálního zabezpečení.

Podle právní úpravy zákona o daních z příjmů platné do konce roku 2018 se příjmy ze závislé činnosti navyšovaly o částku povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 34 %, a to u všech zaměstnanců, tedy i u těch, u kterých se odvod povinného pojistného neřídil předpisy České republiky, a na které se vztahovalo zahraniční pojištění.

Podle nové právní úpravy se, počínaje lednem 2019, při výpočtu superhrubé mzdy rozlišuje, jakému systému sociálního zabezpečení zaměstnanec podléhá. Pokud zaměstnanec spadá do zahraničního systému pojištění v některém z členských států EU, EHS, či ve Švýcarsku, již se nepočítá s fiktivním pojistným ve výši 34 %. Základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku, kterou zaměstnavatel skutečně zaplatil do zahraničního systému jako povinné zahraniční pojištění zaměstnance stejného druhu. Na rozdíl od zaměstnanců, kteří spadají do zahraničního systému pojištění v EU, EHS, či ve Švýcarsku, se u zaměstnanců ze třetích zemí i nadále navyšuje hrubý příjem o fiktivní pojistné ve výši 34 %.

Tato změna s sebou nese nemalou administrativní zátěž a mnohé neznámé. Z důvodu výkladových i praktických nejasností Komora daňových poradců ČR připravila Koordinační výbor, jehož cílem je zajistit výklad zákona a konkrétní postupy plátce, které budou akceptovány ze strany finančních úřadů. V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme podrobnější informace.

Lucie Berglová
Tax Manager
E lberglova@asbgroup.eu