Oznámení o fúzi obchodním partnerům společností ASB Prague s.r.o. a ASB Czech Republic, s.r.o.

2. října 2019 Czech Republic

Vážení obchodní partneři, rádi bychom vás informovali o tom, že s účinností ke dni 1. 10. 2019 došlo k fúzi sloučením společnosti ASB Czech Republic se zanikající společnosti ASB Prague.

Společnost ASB Czech Republic, s.r.o. (dříve ASB Accounting, s.r.o.), se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČO: 272 15 849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105100 („Nástupnická společnost“), tímto informuje své obchodní partnery a obchodní partnery společnosti ASB Prague, s.r.o., se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČO: 479 02 728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54606, jako zanikající společnosti („Zanikající společnost“), že s účinnosti ke dni 1. 10. 2019 došlo k fúzi sloučením Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti.

Zanikající společnost zanikla bez likvidace a veškeré její jmění přešlo v důsledku fúze na Nástupnickou společnost, která vstoupila do právního postavení Zanikající společnosti jako její univerzální právní zástupce, včetně obchodněprávních vztahů.

Praha, 1. října 2019

Za ASB Czech Republic, s.r.o.

Petr Studnička, jednatel