Elektromobily

26. října 2021 Czech Republic

Pojďme si krátce shrnout specifikaci daňových a účetních souvislostí elektromobilů a automobilů s hybridním pohonem, jejichž popularita stále stoupá.

O účetních a daňových souvislostech automobilu v podnikání jsme vás seznámili v článku Automobil v podnikání. Samostatnou kapitolu představují elektromobily a automobily s hybridním motorem (plug-in), jejichž popularita stále stoupá, a proto je třeba jim věnovat pozornost.

Otázky cestovních náhrad při používání elektromobilu byly diskutovány v rámci Koordinačního výboru (dále jen „KOOV“) mezi Komorou daňových poradců a Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ). Předmětem diskuse bylo zejména:

  • stanovení náhrad při použití soukromého elektromobilu pro služební účely,
  • otázka nabití služebního elektromobilu či automobilu s hybridním motorem zaměstnancem doma,
  • stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance v případě použití služebního elektromobilu pro soukromé účely.

Stanovení náhrad při použití soukromého elektromobilu pro služební účely

Pokud zaměstnanci používají svůj automobil pro služební účely, mohou svému zaměstnavateli vyúčtovat náhradu za ujetý kilometr pracovních cest a náhradu za pohonné hmoty. Pro náhradu za ujetý kilometr nehraje roli pořizovací cena, stáří či druh vozidla. Výše je stanovena fixně (pro rok 2021 činí 4,40 Kč/km). Toto pravidlo lze aplikovat bez ohledu na druh motoru, tedy i na elektromobily či plug-in hybridy.

Co se týče náhrady za pohonné hmoty, tak dle GFŘ je třeba prokázat jak cenu paliva, tak spotřebu. U elektromobilů je cena paliva stanovena vyhláškou a pro rok 2021 činí 5,00 Kč/kWh.

U spotřeby se s odvoláním na stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí vychází z údajů uvedených ve velkém technickém průkazu. U plug-in hybridů jsou ve velkém technickém průkazu uvedeny dvě hodnoty – spotřeba vozidla na elektrický pohon a spotřeba spalovacího motoru ve standardizovaných testech. Tyto hodnoty se pak pro účely náhrady sčítají.

Otázka nabití služebního elektromobilu či automobilu s hybridním motorem zaměstnancem doma

Tato otázka byla ještě donedávna palčivým problémem, neboť v případech domácího nabíjení elektrických vozidel neexistovala jednotná cena elektřiny pro stanovení náhrad nákladů vynaložených zaměstnancem na nabíjení vozidla. Situace se změnila v roce 2020, kdy nabyla účinnosti vyhláška MPSV č. 358/2019, která obsahovala i referenční cenu pro elektřinu (jak již bylo zmíněno, pro rok 2021 tato referenční cena činí 5,00 Kč/kWh).

Příklad: Zaměstnanec se svolením svého zaměstnavatele používá k pracovním cestám svůj soukromý elektromobil, který pravidelně dobíjí ve svém rodinném domku. V říjnu 2021 tímto vozidlem uskutečnil pracovní cestu a podle knihy jízd ujel 180 km. Zaměstnanec nedoložil žádný doklad o ceně za spotřebované elektrické energie. Podle technického průkazu spotřeba elektrické energie činí 14 kWh/100 km.
Řešení: Zaměstnanec má nárok na cestovní náhrady v celkové výši 918 Kč. Z toho základní náhrada činí 792 Kč (180 km x 4,40 Kč) a náhrada za spotřebu elektřiny činí 126 Kč
(14 kWh x 1,8 x 5 Kč).

Stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance v případě použití služebního elektromobilu pro soukromé účely

Pokud náklady na pohonné hmoty jsou hrazeny zaměstnavatelem a zaměstnanec použije služební elektromobil pro soukromé účely, pak lze nepeněžní příjem zaměstnance počítat jako součet měsíčních nákladů na elektřinu (případně benzín a elektřinu u plug-in hybridů) vynásobený poměrem soukromě najetých kilometrů k celkově najetým kilometrům za daný měsíc.

Elektromobily a silniční daň

Podle § 3 písm. f) bodu 1 zákona o silniční dani jsou od daně osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon (tzv. elektromobily).

Některé elektromobily místo běžné baterie fungují na vodíkové palivové články. Pro osvobození dle tohoto ustanovení zákona je třeba rozlišovat dva typy vozidel využívající vodík:

  • vozidla využívající pro svůj pohon pouze vodík, a
  • elektromobily na vodíkový pohon (vodíkový palivový článek neboli FCEV).

Vozidla, která pro svůj pohon využívají vodík, převádí chemickou energii vodíku na energii mechanickou ve spalovacím motoru, přičemž vodíkový spalovací motor pracuje stejně jako benzínový nebo naftový motor. Na tato vozidla nelze aplikovat ustanovení § 3 písm. f) bodu 1 zákona o silniční dani, tedy nelze je osvobodit od silniční daně.

V druhém případě se jedná o vozidla s elektrickým pohonem vytvářející elektrickou energii prostřednictvím chemické reakce vodíku v palivových článcích. Jedná se tak o elektromobily, a proto na ně lze příslušné ustanovení zákona o silniční dani aplikovat a osvobodit je tak od silniční daně.

V případě zájmu o výše uvedené téma se na nás neváhejte obrátit.

Petra Holečková
Petra Holečková Junior Accountant
ASB Czech Republic
pholeckova@asbgroup.eu