Daňový balíček přináší zvýšení limitů výdajových paušálů

19. února 2019 Czech Republic

S účinností daňového balíčku, která je předpokládaná v první polovině roku 2019, dojde opět ke zvýšení limitů pro možnost uplatnění paušálních výdajů u OSVČ.

Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, se vrátí na úroveň roku 2017, tedy z 1 milionu korun platného v roce 2018 na 2 miliony korun, a to bez omezení možnosti uplatnění slev na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na děti, které platilo v roce 2017. Nově si OSVČ tedy budou moci uplatnit dle jednotlivých profesí následující výdaje:

  • u 80% paušálu půjde nově uplatnit výdaje maximálně do částky 1 600 tisíc Kč
  • u 60% paušálu půjde nově uplatnit výdaje maximálně do částky 1 200 tisíc Kč
  • u 40% paušálu půjde nově uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde nově uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

Zvýšením limitů výdajových paušálů dojde k rozšíření možnosti tento nástroj uplatnit i na příjmy přesahující 1 milion korun a tím ke snížení daňového zatížení této části podnikatelů.
Za předpokladu, že daňový balíček nabyde účinnosti v roce 2019, budou se na základě přechodného ustanovení zákona zvýšené limity výdajových paušálů moci uplatnit již v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019.

Lucie Berglová
Tax Manager
E lberglova@asbgroup.eu

Renáta Zelinková
Tax Consultant
E rzelinkova@asbgroup.eu