ASB u vybraných klientů zavádí DOCU-X DMS (Document Management System)

5. října 2020 Czech Republic

Digitalizace a automatizace hrají v dnešní technologické době významnou roli. Poradenská skupina ASB pracuje na zvyšování kvality poskytování svých služeb a neustále vyhledává a zapojuje do svých procesů pokročilé technologie, za účelem výrazně zjednodušit a zefektivnit procesy a vzájemnou spolupráci s klienty.

Cílem využití těchto technologií je vytvořit tzv. bezpapírovou kancelář. ASB Czech Republic pracuje se systémem OCR (Optical Character Recognition), tzv. systém optického rozeznání znaků, který umožňuje automaticky sdílet a zpracovávat data z naskenovaných dokumentů. Výhodou systému je rozpoznání jakékoli struktury dokumentu, jeho uložení do elektronické podoby a přístup k tomuto souboru z jakéhokoli zařízení několika uživateli najednou. Užívání OCR systému zvyšuje míru přesnosti importovaných dat a zároveň nedochází k jejich ztrátám během schvalovacího procesu.

V návaznosti na testování technologie na několika větších projektech ASB u vybraných klientů postupně nově zavádí komplexní řešení pro ukládání, správu a zpracování dat včetně datových zpráv. Toto řešení, DOCU-X DMS (Document Management System) doplňuje a navazuje na systém OCR. Jeho smyslem je automatizace schvalovacích procesů bez nutnosti fyzického zaslání dokumentu emailem, což zmíněný schvalovací proces zefektivňuje a taktéž dělá s ohledem na únik dat bezpečnějším.

Hlavními výhodami DOCU-X, systému pro správu dokumentů tedy jsou:

 • Urychlení oběhu a procesu schvalování faktur
 • Přehled o stavu dokumentu, včetně sledování historie
 • Přístup k dokumentům kdykoliv a odkudkoliv i pomocí webového rozhraní
 • Možnost odděleného schvalování faktur k zaúčtování a k platbě
 • Integrace Datové schránky klienta a nastavitelná e-mailová upozornění
 • Správa dokumentů na jednom místě
 • Bezpečné uložení dokumentů a řízený přístup pomocí oprávnění
 • Snadné a rychlé vyhledávání dokumentů (metadata)
 • Souvislosti mezi dokumenty (přístup na související dokumenty)
 • Integrace s účetním softwarem
 • Automatické vytěžování faktur pomocí funkce optického rozpoznávání (OCR)
DocuX flow.png

Postupným zavedením systému DOCU-X u vybraných klientů chce ASB docílit většího komfortu správy a práce s dokumenty pro všechny jejich uživatele.

Detailní informace vám na vyžádání poskytnou naši kolegové:

Andrea Jonáková
Process & Project Management Team
ASB Czech Republic
ajonakova@asbgroup.eu

Petr Vlček
Accounting Team Director
ASB Czech Republic
pvlcek@asbgroup.eu