Pomáháme klientům s růstem jejich podnikání napříč regionem CEE

Věnujte se hlavnímu záměru vašeho podnikání, my se postaráme o vše ostatní

ASB Group je dynamická poradenská společnost působící v klíčových zemích regionu CEE: České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Náš tým, který čítá téměř 250 specialistů pomáhá na každodenní bázi mezinárodním i lokálním klientům v jejich podnikání. Naší specializací je zakládání společností, účetnictví a reporting, daňové poradenství, transakční poradenství, korporátní služby a v neposlední řadě také vedení mzdové a HR agendy. Díky komplexnímu pokrytí klíčových oblastí podnikání se mohou naši klienti soustředit primárně na hlavní část jejich byznysu.

 • Účetnictví a finanční reporting

  Máme rozsáhlé zkušenosti v poskytování komplexních účetních služeb pro mezinárodní i regionální společnosti. Pro vedení účetnictví využíváme naše moderní IT řešení, současně však pracujeme i v účetních softwarech našich klientů, tak aby bylo vše v souladu s daňovými a účetními předpisy našich zemí. Silným nástrojem pro sledování výkonnosti a finančního zdraví každé společnosti jsou finanční výstupy. Podílíme se na jejich definici, vypracování i pravidelném vyhotovování.

  S finančními týmy našich klientů z celého světa komunikujeme na denní bázi.

  • Účetní poradenství
  • Externí vedení účetnictví v souladu s místními předpisy
  • Účetnictví podle mezinárodních standardů IFRS, US GAAP atd. a interních účetních standardů klienta
  • Management reporting
  • Konsolidované účetní závěrky
  • Vícestupňová kontrola účetnictví
  • Příprava roční účetní závěrky
 • Korporátní služby (Trust management)

  Pomohli jsme již stovkám mezinárodních klientů s etablováním jejich podnikání, a to napříč regionem CEE. Korporátní služby využívají klienti primárně díky naší rozsáhlé znalosti lokálních legislativ, což jim umožňuje soustředit se na hlavní činnosti jejich podnikání.

  Naše mechanismy zajišťují našim klientům ušetřit výdaje za zaměstnávání lokálních administrativních týmů a my se za ně postaráme o veškeré provozní věci a administrativní procesy.

  • Poskytnutí společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti
  • Zakládání či likvidace společnosti
  • Zajištění a registrace veškerých korporátních změn společností při jejich prodeji
  • Převzetí odpovědnosti za dodržování všech platných zákonných povinností
  • Spolupráce s ostatními zainteresovanými partnery, dodavateli a orgány statní správy
  • Administrativní podpora (zajištění plateb, schvalování faktur, správa datové schránky atd.)
  • Podpora při zajištění financování investičních projektů
  • Soulad s regulačními požadavky (legal compliance)
  • Nominee služby
  • Poskytnutí sídla společnosti
 • Daňové poradenství

  V ASB Group maximálně chápeme propojenost daní a účetnictví, proto se snažíme chránit zájmy našich klientů a naše poradenství je v tomto ohledu komplexní.

  Pomáháme našim klientům ve všech oblastech daní a máme bohaté zkušenosti v poskytování poradenství jednotlivcům, lokálním společnostem i nadnárodním firmám. Úzce spolupracujeme také s externími daňovými partnery ve většině zemí světa.

  • Daňové plánování
  • Průběžné daňové poradenství v každodenních daňových otázkách
  • Daňové poradenství při transakcích
  • Zpracování daňových stanovisek a analýz
  • Příprava strategie pro daňová řízení
  • Zastupování klienta v jednání s finančním úřadem (např. při daňových kontrolách, při žádosti o vydání závazného stanoviska nebo žádosti o daňové úlevy)
  • Poradenství v mezinárodním daňovém prostředí (optimalizace daňového zatížení s využitím mezinárodních struktur)
  • Spolupráce s účetním oddělením při implementaci daňových řešení
  • Nejrůznější formy daňových revizí
 • Outsourcing mezd a HR agenda

  Mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd je službou, při které komplexní zpracování mzdové agendy zajišťuje ASB, která na sebe přebírá odpovědnost za to, že mzdy budou připraveny v souladu s lokální pracovně-právní legislativou.

  Práce pro klienty z celého světa nás naučila používat výstižnou komunikaci pro vysvětlení místních mzdových záležitostí. Tímto procesem jsme získali praktickou zkušenost v importování mzdových údajů z různých systémů pro řízení lidských zdrojů a exportování mzdových vstupů do mnoha dalších formátů.

  • Komplexní vedení mzdové agendy
  • Zajištění kontrol a zastupování u příslušných úřadů
  • Průběžná komunikace s úřady, zaměstnanci a pověřenými osobami
  • Příprava mzdových výkazů, daňových přiznání, ročních zúčtování, evidenčních listů a dalších požadovaných výstupních dokladů
  • Výplata mezd, daní a příspěvků na sociální zabezpečení či zasílání platebních příkazů
  • Příprava reportů ve formě požadované klientem
  • Hotline pro zaměstnance
  • Možnost vzdáleného připojení do mzdového softwaru
 • Transakční poradenství

  ASB Group asistovala při významných transakcích v regionu CEE, a to jak na straně prodávajících (sell side), tak na straně kupujících (buy side). Náš transakční tým poskytuje komplexní poradenství napříč sektory, pro strategické i finanční investory, sofistikované i méně zkušené, s lokální i mezinárodní působností.

  Pro většinu našich klientů jsme v rámci transakční poradenství zastřešili finanční a daňovou due diligence, zastupovali zájmy našich klientů při vyjednávání s protistranou, podíleli se na tvorbě transakční dokumentace a mechanismu kupní ceny.

  • Finanční due diligence
  • Daňová due diliegence
  • Poradenství ohledně mechanismu kupní ceny
  • Poradenství v oblasti transakční dokumentace
 • Transfer pricing (převodní ceny)

  Naši klienti, kterým pomáháme s převodními cenami, mají přístup ke srovnávacím studiím, které jsme vytvořili za pomoci nejnovějších technologií a několika specializovaných srovnávacích databází.

  Poskytovali jsme podporu při zpracovávání dokumentace k převodním cenám celosvětovým hotelovým řetězcům, mezinárodním aerolinkám, společnostem s rychloobrátkovým zbožím a mnoha dalším mezinárodním skupinám.

  • Příprava dokumentace k převodním cenám podle směrnic OECD
  • Srovnávací studie (benchmark) na podporu mechanismu převodních cen
  • Poradenství k mechanismu převodních cen
  • Úprava stávajících převodních cen na mechanismy, které jsou v souladu s legislativními změnami
  • Pokročilé poradenství a vyjednávání ve vztahu k převodním cenám
  • Pomoc při vedení sporu týkající ho se převodních cen

Petr je Managing Partnerem ASB Group a je odpovědný za firemní strategii, vývoj nových služeb a obchodní rozvoj kanceláří ASB Group v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Petr Studnička Managing Partner

Petra je spoluzakladatelkou, Partnerkou a vedoucí českého mzdového týmu ASB Group. Z pozice Partnerky má na starosti strategické plánování a business development celé skupiny. Je úspěšnou podnikatelkou, která má více než 17 let zkušeností s poradenstvím široké škále klientů z různých odvětví.

Petra Rychnovská Partner

Tomáš je v ASB Group Partnerem a více než 20 let se pohybuje v oblasti účetnictví, reportingu a finančního poradenství. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi účetních standardů a standardů reportingu, včetně českých GAAP, US GAAP, UK GAAP a IFRS.

Tomáš Novák Partner

Potřeby našich klientů jsou vždy na prvním místě

Novinky z ASB Group

Praktické informace k eNeschopenkám pro zaměstnavatele

Rádi bychom vás upozornili na změny, k nimž došlo v souvislosti se zavedením eNeschopenek (od letošního ledna). Upozorňujeme vás, že níže uvedené informace se týkají pouze pracovní neschopnosti a nikoliv otcovské, mateřské či ošetřování člena rodiny.

ASB Group asistovala ČS nemovitostnímu fondu při akvizici industriálního parku Dubnica II na Slovensku

ASB Group poskytla transakční služby ČS nemovitostnímu fondu, který obhospodařuje REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., při úspěšné akvizici průmyslového parku v okolí města Dubnica nad Váhom na Slovensku. Poradenské služby zahrnovaly mimo jiné komplexní finanční a daňové due diligence. Hodnota nové akvizice fondu činí přibližně 241 milionů korun (9,5 mil. eur).