Pomáháme klientům s růstem jejich podnikání napříč regionem CEE

Věnujte se naplno svému podnikání, my se postaráme o vše ostatní

ASB Group je dynamická poradenská společnost působící v klíčových zemích regionu CEE: České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Náš tým, který čítá více než 250 specialistů, pomáhá na každodenní bázi mezinárodním i lokálním firmám v jejich podnikání. Naší specializací je zakládání společností, účetnictví a reporting, daňové poradenství, transakční poradenství, korporátní služby a v neposlední řadě také vedení mzdové a HR agendy. Díky komplexnímu pokrytí klíčových oblastí podnikání se mohou naši klienti soustředit primárně na hlavní část svého byznysu.

 • Účetnictví a finanční reporting

  Máme rozsáhlé zkušenosti v poskytování komplexních účetních služeb pro mezinárodní i lokální společnosti. Pro vedení účetnictví využíváme naše moderní IT řešení, současně však pracujeme i v různých účetních softwarech našich klientů, tak aby bylo vše v souladu s daňovými a účetními předpisy. Silným nástrojem pro sledování výkonnosti a finančního zdraví každé společnosti jsou finanční reporty. Podílíme se na jejich definici, vypracování i pravidelném vyhotovování.
  S finančními týmy našich klientů z celého světa komunikujeme na denní bázi, proto je pro nás komunikace i reportování v angličtině naprostým standardem.

  Naše účetní a reportingové služby:

  • Účetní poradenství
  • Externí vedení účetnictví v souladu s místními předpisy
  • Účetnictví podle mezinárodních standardů IFRS, US GAAP atd. a interních účetních standardů klienta
  • Management reporting
  • Konsolidované účetní závěrky
  • Vícestupňová kontrola účetnictví
  • Příprava roční účetní závěrky
  • Finanční due diligence
 • Korporátní služby

  Pomohli jsme už stovkám mezinárodních klientů s etablováním jejich podnikání, a to napříč regionem CEE. Od založení společnosti, zajištění komplexních provozních služeb až po administraci společnosti. Korporátní služby využívají klienti primárně kvůli naší rozsáhlé znalosti lokálních legislativ, což jim umožňuje soustředit se na hlavní činnosti svého podnikání.
  Naše mechanismy zajišťují klientům snížení výdajů za zaměstnávání lokálních administrativních týmů a my se za ně postaráme o veškeré provozní věci a administrativní procesy.

  Naše korporátní služby:

  • Založení společností na míru
  • Prodej ready-made společností
  • Corporate Secretarial služby
  • Asistence při zřizování bankovních účtů, cash management a podpora při zajištění financování investičních projektů
  • Soulad s regulačními požadavky
  • Administrativní služby
  • Poskytnutí statutárního orgánu
  • Poskytnutí sídla společnosti a zpracování pošty
  • Korporátní změny a aktualizace rejstříků a registrů
  • Likvidace společností
 • Daňové poradenství

  V ASB Group maximálně chápeme propojenost daní a účetnictví, proto se snažíme chránit zájmy našich klientů a naše poradenství je v tomto ohledu komplexní. Tým daňových expertů detailně analyzuje veškeré legislativní změny, tak abychom zajistili klientům daňové poradenství vždy v souladu s platnou legislativou.
  Pomáháme našim klientům ve všech oblastech daní a máme bohaté zkušenosti v poskytování poradenství jednotlivcům, lokálním společnostem i nadnárodním korporacím. Úzce spolupracujeme také s externími daňovými partnery ve většině zemí světa.

  Naše daňové služby:

  • Daňové plánování
  • Průběžné daňové poradenství v každodenních daňových otázkách
  • Příprava daňových přiznání ke všem typům daní
  • Daňové poradenství při transakcích a daňová due diligence
  • Zpracování daňových stanovisek a analýz
  • Příprava strategie pro daňová řízení
  • Zastupování klienta v jednání s finančním úřadem (např. při daňových kontrolách, při žádosti o vydání závazného stanoviska nebo žádosti o daňové úlevy)
  • Poradenství v mezinárodním daňovém prostředí (optimalizace daňového zatížení s využitím mezinárodních struktur)
  • Spolupráce s účetním oddělením při implementaci daňových řešení
  • Nejrůznější formy daňových revizí
  • Daňové semináře a workshopy
 • Outsourcing mezd a HR agenda

  Mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd je služba, při níž kompletní zpracování mzdové agendy zajišťuje externí dodavatel. ASB Group na sebe přebírá odpovědnost za to, že mzdy budou připraveny v souladu s lokální pracovněprávní legislativou, kterou náš mzdový tým podrobně monitoruje.
  Práce pro klienty z celého světa nás naučila používat výstižnou komunikaci pro vysvětlení místních mzdových záležitostí. Díky tomu jsme získali také praktickou zkušenost v importování mzdových údajů z různých systémů pro řízení lidských zdrojů a exportování mzdových výstupů do mnoha dalších formátů.

  Naše mzdové služby:

  • Komplexní vedení mzdové agendy
  • Zajištění kontrol a zastupování u příslušných úřadů
  • Průběžná komunikace s úřady, zaměstnanci a pověřenými osobami
  • Příprava mzdových výkazů, daňových přiznání, ročních zúčtování, evidenčních listů a dalších požadovaných výstupních dokladů
  • Výplata mezd, daní a příspěvků na sociální zabezpečení či zasílání platebních příkazů
  • Příprava reportů ve formě požadované klientem
  • Hotline pro zaměstnance
  • Možnost vzdáleného připojení do mzdového softwaru
  • Semináře a workshopy z oblasti mezd a HR
 • Transakční poradenství

  ASB Group asistovala při významných transakcích v regionu CEE, a to jak na straně prodávajících (sell side), tak na straně kupujících (buy side). Náš transakční tým poskytuje komplexní poradenství napříč sektory pro strategické i finanční investory, sofistikované i méně zkušené, s lokální i mezinárodní působností.
  Pro většinu našich klientů jsme v rámci transakčního poradenství zastřešili finanční a daňovou due diligence, zastupovali jsme jejich zájmy při vyjednávání s protistranou, podíleli se na tvorbě transakční dokumentace a mechanismu výpočtu kupní ceny.
  ASB Group získala silný track-record v rámci nejvýznamnějších transakcí ze sektoru komerčních realit a developmentu v České republice i dalších zemí regionu CEE (Slovensko, Polsko, Maďarsko).

  Naše transakční služby:

  • Finanční due diligence
  • Daňová due diligence
  • Poradenství ohledně mechanismu kupní ceny
  • Poradenství v oblasti transakční dokumentace (SPA)
 • Transfer pricing (převodní ceny)

  Naši klienti, kterým pomáháme s převodními cenami, mají přístup ke srovnávacím studiím, jež jsme vytvořili za pomoci nejnovějších technologií a několika specializovaných srovnávacích databází.
  Poskytovali jsme podporu při zpracovávání dokumentace k převodním cenám celosvětovým hotelovým řetězcům, mezinárodním aerolinkám, společnostem s rychloobrátkovým zbožím a mnoha dalším nadnárodním korporacím.

  Naše transfer pricing služby:

  • Příprava dokumentace k převodním cenám podle směrnic OECD
  • Srovnávací studie (benchmark) na podporu mechanismu převodních cen
  • Poradenství k mechanismu převodních cen
  • Úprava stávajících převodních cen na mechanismy, které jsou v souladu s legislativními změnami
  • Pokročilé poradenství a vyjednávání ve vztahu k převodním cenám
  • Pomoc při vedení sporu týkajícího se převodních cen

Petr je Managing Partnerem ASB Group a je odpovědný za firemní strategii, vývoj nových služeb a obchodní rozvoj kanceláří ASB Group v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Petr Studnička Managing Partner

Petra je spoluzakladatelkou, Partnerkou a vedoucí českého mzdového týmu ASB Group. Z pozice Partnerky má na starosti strategické plánování a business development celé skupiny. Je úspěšnou podnikatelkou, která má více než 17 let zkušeností s poradenstvím široké škále klientů z různých odvětví.

Petra Rychnovská Partner

Tomáš je v ASB Group Partnerem a více než 20 let se pohybuje v oblasti účetnictví, reportingu a finančního poradenství. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi účetních standardů a standardů reportingu, včetně českých GAAP, US GAAP, UK GAAP a IFRS.

Tomáš Novák Partner

Potřeby našich klientů jsou vždy na prvním místě

Ručení za neodvedenou DPH

Nejvyšší správní soud se ve svém nedávném rozsudku vyjádřil k ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty z titulu úhrady částky za přijatá zdanitelná plnění na účet dodavatele, který nebyl zveřejněný správcem daně ve veřejném registru.

Účetní firmou roku 2021 je ASB Czech Republic

ASB Czech Republic zvítězila v soutěži Účetní firma roku 2021, kterou organizuje společnost Wolters Kluwer ČR, pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních České republiky. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhlo v rámci online galavečera ve středu 1. prosince.

Daňový kalendář za měsíc prosinec

Poslední měsíc kalendářního roku se nese v pokojné vánoční atmosféře, ovšem daňové subjekty často spěchají, aby stihli dokončit veškeré rozpracované záležitosti dříve, než začne nový rok.