Zvoľte službu

Založenie novej obchodnej spoločnosti

Prečo niektorí klienti preferujú založenie spoločnosti pred rýchlejším nákupom už hotovej spoločnosti?

Niektorým klientom nákup ready-made spoločnosti neumožňujú interné pravidlá. To je obvykle jediný dôvod.

Ako dlho trvá proces založenia spoločnosti?

Lehoty na zápis spoločnosti do obchodného registra sú už pomerne krátke, je však treba zabezpečiť notársku zápisnicu, otvoriť účet v banke, splatiť základný kapitál a predovšetkým získať od klienta všetky potrebné dokumenty, čo najmä v prípade zahraničných spoločníkov alebo akcionárov obvykle zaberie nejaký čas. Pre našich klientov sme už úspešne založili desiatky spoločností, pričom celý proces nám trvá približne štyri týždne.

Spojte sa s Andrzejem na LinkedIn


Pre klientov, ktorí pred nákupom už založenej spoločnosti preferujú založenie celkom novej spoločnosti „na mieru“,  ASB založenie takej obchodnej spoločnosti podľa ich požiadaviek ponúka, rovnako ako aj kompletný súvisiaci právny servis

  • Založenie akéhokoľvek typu obchodnej spoločnosti
  • Zaistenie všetkých registrácií a oprávnení
  • Zápis spoločnosti do obchodného registra
Trust Manager
Andrzej Gorycki

“Niektorým klientom nákup ready-made spoločnosti neumožňujú interné pravidlá.“”

Kontaktovať