Zvoľte službu

Trustové služby

Trustové služby si kladú za hlavný cieľ výrazne zefektívniť non-core firemné procesy našich klientov, ktorí tak môžu všetky svoje manažérske kapacity alokovať na rozvoj a riadenie svojho core businessu. Trust management predstavuje variabilnú skupinu služieb vedenia a správy spoločností, resp. outsourcing managementu spoločnosti.

Prečo vaši klienti preferujú outsourcing niektorých procesov pred ich spracovaním vlastnými zamestnancami?

Najmä zahraniční manažéri sústredení na core business svojich spoločností majú niekedy problém orientovať sa v miestnej legislatíve, komunikovať s úradmi, ostatnými obchodnými partnermi a poskytovateľmi ďalších služieb alebo riadiť administratívne procesy. Nie vždy je pre nich efektívne zamestnávať kmeňových zamestnancov na procesy, ktoré sa ľahko dajú zabezpečiť formou outsoursingu . Typickým príkladom sú projektové spoločnosti, tzv. SPVs, ktoré fungujú napríklad ako holdingové spoločnosti, alebo, ktoré vlastnia nehnuteľnosti. Tieto spoločnosti často ani nemajú žiadnych zamestnancov, no napriek tomu musia schvaľovať a platiť faktúry, komunikovať s audítormi, účtovníkmi, finančným úradom a pod. Všetky tieto úkony zaistí tím skúsených trust manažérov, na ktorých sa naši klienti môžu kedykoľvek obrátiť a ktorí pre klientov predstavujú kontaktné miesto.

Je táto služba vhodná len pre spomínané SPVs alebo aj pre „živé“ spoločnosti s vlastnými zamestnancami?

 Ako príklad uvediem nadnárodnú spoločnosť zamestnávajúcu desiatky IT developerov. Interní manažéri riadia len core business, vývojový tím a starajú sa o kľúčových zákazníkov. Naši manažéri aj asistentky sa starajú o komunikáciu s prenajímateľom priestorov, úverujúcou bankou, zodpovedajú za štruktúru a správnosť nákladov, riešia platby a v spolupráci s naším účtovníkom a mzdovým oddelením tiež účtovníctvo, mzdové aj HR záležitosti a prakticky všetko, čo priamo nesúvisí s hlavnou činnosťou.

Spojte sa s Petrem na LinkedIn


Naše Trust management služby zahŕňajú

  • Koordináciu a aktívnu podporu projektov
  • Prevzatie zodpovednosti za dodržiavanie všetkých platných zákonných povinností
  • Poskytnutie štatutárnych a kontrolných orgánov
  • Spoluprácu s ostatnými zainteresovanými partnermi dodávateľmi a orgánmi štátnej správy
  • Administratívnu podporu
  • Podporu pri zaistení financovania investičných projektov
  • Súlad s regulačnými požiadavkami (legal compliance)
Managing Partner
Petr Studnička

“Spoločnosti v niektorých krajinách nemajú zamestnancov, avšak napriek tomu je potrebné schvaľovať a platiť faktúry, komunikovať s audítormi, účtovníkmi, finančným úradom a pod.”

Kontaktovať