Zvoľte službu

Poskytnutie sídla spoločnosti

Kto a prečo využíva takúto službu?

Obvykle túto službu poskytujeme zahraničným klientom v spojení s niektorou z ďalších služieb starostlivosti o ich lokálne entity, typicky v súvislosti s vedením účtovníctva, keď sa účtovné doklady doručujú priamo k nám a klienti nemajú starosti s ich preposielaním. A samozrejme je to štandard pri komplexnej trustovej starostlivosti, keď naši klienti fyzicky vôbec nemajú svoje lokálne kancelárie alebo personál a back office zaisťuje tím ASB.

Spojte sa s Nelou na LinkedIn


ASB ponúka svojim klientom poskytnutie sídla ich spoločností na adrese našej kancelárie vrátane všetkých súvisiacich služieb, a to

  • Umiestnenie sídla spoločnosti
  • Preberanie a preposielanie korešpondencie
  • Činnosť recepčnej
  • Poskytnutie telefónnej / faxovej linky alebo e-mailu
Head of Trust Management Team
Nela Paradjina

“Poskytnutie sídla je štandard pri komplexnej trustovej starostlivosti, keď naši klienti fyzicky vôbec nemajú svoje lokálne kancelárie alebo personál a back office zaisťuje tím ASB.”

Kontaktovať