Zvoľte službu

Likvidácia spoločnosti

Predpokladal by som, že likvidácia spoločnosti je skôr vecou právnikov, teda prečo si vybrať vás a aká je úloha ASB pri likvidácii spoločnosti?

Likvidácia spoločnosti je súbor právnych, účtovných, daňových a manažérskych úkonov, ktorých rozsah závisí od rozsahu likvidovanej spoločnosti a jej agendy. Obvykle ide o niekoľko pomerne štandardných právnych úkonov, ale väčšina práce sa týka účtovníctva a povedzme manažérskej alebo projektovej časti likvidácie. Je potrebné prevziať účtovníctvo, ukončiť všetky existujúce obchodné vzťahy, podať patričné daňové priznania, komunikovať ukončenie činnosti s bankou a s orgánmi štátnej správy, ako je oblastný archív, finančný a živnostenský úrad. V prípade, že spoločnosť bola zamestnávateľom, aj so správou sociálneho zabezpečenia, pracovným úradom a zdravotnými poisťovňami. V ASB sme v minulosti úspešne dokončili likvidáciu desiatok firiem a vybudovali si tak unikátne know-how, ako celý proces viesť efektívne s minimom nákladov pre klienta. 

Aké typy firiem likvidujete a ako dlho likvidácia trvá?

Likvidujeme prázdne a nepoužité spoločnosti, (ktoré boli napr. založené na projekt, ktorý sa neuskutočnil, takúto spoločnosť je možné vymazať z obchodného registra do šiestich mesiacov), ako aj spoločnosti s dlhou históriou a stovkami zamestnancov, (napríklad výrobné spoločnosti zahraničných korporácií, ktoré sa rozhodli presunúť výrobu do iných častí sveta. Úspešné ukončenie likvidácie takejto spoločnosti môže trvať aj dva až tri roky).

Spojte sa s Klárou na LinkedIn


ASB poskytuje komplexný servis pri likvidácii spoločnosti pri minimálnom administratívnom a manažérskom zaťažení klienta

  • Poskytnutie osoby likvidátora
  • Komplexný účtovný a daňový servis spojený s likvidáciou spoločnosti
  • Komunikácia s orgánmi štátnej správy a s obchodnými partnermi
  • Skartácia alebo  archivácia dokumentov v súlade s legislatívnymi požiadavkami
  • Príprava všetkých valných zhromaždení a rozhodnutí spoločníkov alebo akcionárov
  • Výmaz spoločnosti z obchodného registra
Trust Manager
Klára Janovská

“Okrem niekoľkých pomerne štandardných právnych úkonov sa väčšina práce týka účtovníctva a povedzme manažérskej alebo projektovej časti likvidácie.”

Kontaktovať