Zvoľte službu

Likvidácia spoločnosti

Predpokladal by som, že likvidácia spoločnosti je skôr vecou právnikov, teda prečo si vybrať vás a aká je úloha ASB pri likvidácii spoločnosti?

Likvidácia spoločnosti je súbor právnych, účtovných, daňových a manažérskych úkonov, ktorých rozsah závisí od rozsahu likvidovanej spoločnosti a jej agendy. Obvykle ide o niekoľko pomerne štandardných právnych úkonov, ale väčšina práce sa týka účtovníctva a povedzme manažérskej alebo projektovej časti likvidácie. Je potrebné prevziať účtovníctvo, ukončiť všetky existujúce obchodné vzťahy, podať patričné daňové priznania, komunikovať ukončenie činnosti s bankou a s orgánmi štátnej správy, ako je oblastný archív, finančný a živnostenský úrad. V prípade, že spoločnosť bola zamestnávateľom, aj so správou sociálneho zabezpečenia, pracovným úradom a zdravotnými poisťovňami. V ASB sme v minulosti úspešne dokončili likvidáciu desiatok firiem a vybudovali si tak unikátne know-how, ako celý proces viesť efektívne s minimom nákladov pre klienta. 

Aké typy firiem likvidujete a ako dlho likvidácia trvá?

Likvidujeme prázdne a nepoužité spoločnosti, (ktoré boli napr. založené na projekt, ktorý sa neuskutočnil, takúto spoločnosť je možné vymazať z obchodného registra do šiestich mesiacov), ako aj spoločnosti s dlhou históriou a stovkami zamestnancov, (napríklad výrobné spoločnosti zahraničných korporácií, ktoré sa rozhodli presunúť výrobu do iných častí sveta. Úspešné ukončenie likvidácie takejto spoločnosti môže trvať aj dva až tri roky).


ASB poskytuje komplexný servis pri likvidácii spoločnosti pri minimálnom administratívnom a manažérskom zaťažení klienta

  • Poskytnutie osoby likvidátora
  • Komplexný účtovný a daňový servis spojený s likvidáciou spoločnosti
  • Komunikácia s orgánmi štátnej správy a s obchodnými partnermi
  • Skartácia alebo  archivácia dokumentov v súlade s legislatívnymi požiadavkami
  • Príprava všetkých valných zhromaždení a rozhodnutí spoločníkov alebo akcionárov
  • Výmaz spoločnosti z obchodného registra
Trust Manager
Anna Mandelíková

“Okrem niekoľkých pomerne štandardných právnych úkonov sa väčšina práce týka účtovníctva a povedzme manažérskej alebo projektovej časti likvidácie.”

Kontaktovať