Zvoľte službu

Daňový due diligence

Daňový due diligence mapuje a vyhodnocuje potencionálne daňové riziká pri významných transakciách ako sú akvizície alebo podnikové kombinácie.

V čom spočíva daňový due diligence a ako môže klientovi pomôcť?

Pri významných transakciách, ako sú hlavne premeny či akvizície, stoja naši klienti pred radou dôležitých rozhodnutí. Pre tieto rozhodnutia, rovnako ako pre akékoľvek iné v živote, je vždy dôležité mať čo najúplnejšie a najpresnejšie informácie. Riziká v daňovej oblasti, ktoré často prechádzajú v rámci uskutočňovaných transakcií na investorov, často nie sú celkom zjavné a nezriedka bývajú i opomenuté. Pritom môžu mať absolútne zásadné dopady na ciele transakcie či dalšie zámery investorov. Cieľom daňového due diligence je komplexne a zrozumiteľne zmapovať daňové riziká a zoznámiť s nimi klienta vrátane doporučení smerujúcich k ich účinnej minimalizácii.

V akom smere sa v prípade daňového due diligence odlišujete od konkurencie?

Poradenstvo pri transakciách je významnou zložkou nášho core businessu. Vďaka tomu máme rozsiahle skúsenosti s komplexnými previerkami rizík v dotknutých spoločnostiach, a to vrátane daňovej oblasti. Zakladáme si okrem iného na individuálnom a zároveň komplexnom prístupe, schopnosti posudzovať záležitosti v širších súvislostiach a otvorenej komunikácii vrátane jednoznačného vymedzenia identifikovaných rizík a návrhu efektívnych riešení.

Spojte sa s Michala na LinkedIn


Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú napríklad

  • Preverenie plnenia zákonných povinností v daňovej oblasti
  • Revízia daňových priznaní za relevantné minulé obdobia
  • Analýza prenesiteľnosti a ďalšej využiteľnosti daňových strát
  • Analýza daňových hodnôt hlavných položiek nadobúdaného majetku
  • Analýza transakcií medzi spriaznenými osobami
  • Revízia v oblasti spôsobov nárokovania a uplatňovania DPH
Tax Manager
Michala Darebná

“Cieľom daňového due diligence je komplexne a zrozumiteľne zmapovať daňové riziká a zoznámiť s nimi klienta vrátane doporučení smerujúcich k ich účinnej minimalizácii.”

Kontaktovať