Zvoľte službu

Daňové školenia

V reakcii na potreby klientov ASB poskytuje profesionálne daňové školenia týkajúce sa rôznych odborov.

Toto je pomerne neobvyklý koncept, na čo by mal slúžiť?

„Investícia do znalostí je tou najlepšou“ ako povedal Benjamin Franklin. Naše znalosti a skúsenosti chceme s našimi klientmi zdieľať aj prostredníctvom školení v daňovej oblasti. ASB je odborníkom v oblasti daní, klient zase vo svojom obore. Pri vzájomnej spolupráci tak môžeme nájsť jedinečné daňové riešenia. Preto vynakladáme veľa úsilia na daňové školenia a semináre, ktoré vždy prispôsobujeme na mieru konkrétnemu klientovi a jeho typu podnikania.

Vníma to klient ako svoj benefit?  

Samozrejme! Vzdelanie klientov v daňovej oblasti je kľúčom na zlepšenie ich daňového postavenia a to je pre nich bez pochýb veľmi atraktívne.

Spojte sa s Piotr na LinkedIn


Naše daňové vzdelávacie služby zahŕňajú

  • Daňové školenia zamerané na aktuálne daňové otázky, napr. na aktuálne zmeny v daňovom práve alebo na aktuálne témy v súvislosti s rozhodnutiami správnych orgánov
  • Semináre zamerané na konkrétny podnikateľský sektor; (napr. školenie na daňové aspekty nehnuteľností)
  • Školenie nadväzujúce na daňovú kontrolu a zamerané na to, ako odstrániť zistené nedostatky
  • školenie na vybrané praktické daňové otázky  (napr. nastavenie zamestnaneckých benefitov a pod.)
Head of Tax Team
Piotr Kwaśny

“Vzdelanie klientov v daňovej oblasti je kľúčom na zlepšenie ich daňového postavenia.”

Kontaktovať