Wybierz usługę

Likwidacja spółki

Zakładałbym, że likwidacja spółki to sprawa bardziej dla prawników. Dlaczego wybrać firmę ASB i jaką rolę odgrywa ona w procesie likwidacji spółki?

Likwidacja spółki to zespół czynności prawnych, księgowych, podatkowych i zarządczych, których zakres jest uzależniony od wielkości likwidowanej spółki i zakresu czynności, które przeprowadziła. Zwykle proces polega na wykonaniu kilku względnie standardowych czynności prawnych, lecz znaczna część pracy dotyczy księgowości oraz zarządczej czy projektowej części likwidacji. Trzeba przejąć księgowość, zakończyć wszystkie istniejące relacje biznesowe, złożyć odpowiednie deklaracje podatkowe, prowadzić komunikację w sprawie zakończenia działalności z bankiem i organami administracji państwowej, takimi jak urząd skarbowy oraz Krajowy Rejestr Przedsiębiorców. Zakładając, że spółka była również pracodawcą – należy uporać się również z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy oraz firmą zapewniającą ubezpieczenie zdrowotne. W ASB pomyślnie sfinalizowaliśmy likwidację kilkudziesięciu spółek, co pozwoliło nam na zbudowanie wyjątkowego know-how w zakresie efektywnego prowadzenia tego procesu przy minimalizacji kosztów dla Klienta. 

Jakich rodzajów spółek dotyczy ta usługa i jak długo trwa likwidacja?

Likwidujemy zarówno „puste” i „nieużywane” spółki (założone na przykład dla projektu, który nie został zrealizowany – spółkę taką można wykreślić z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w ciągu sześciu miesięcy), jak i spółki posiadające długą historię oraz setki pracowników (na przykład spółki produkcyjne zagranicznych korporacji, które zdecydowały się przenieść produkcję do innych części świata - czas potrzebny na pomyślne zakończenie likwidacji takiej spółki to dwa do trzech lat). 


ASB oferuje kompleksową obsługę likwidacji spółki przy minimalnym nakładzie środków Klienta na administrację i zarządzanie

  • Zapewnienie likwidatora 
  • Kompleksowa obsługa księgowa i podatkowa związana z likwidacją spółki
  • Utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i kontrahentami
  • Niszczenie lub archiwizacja dokumentów zgodnie z wymogami przepisów prawa
  • Przygotowanie walnych zgromadzeń i wszelkich uchwał wspólników czy akcjonariuszy
  • Wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
Trust Manager
Anna Mandelíková

“Z wyjątkiem kilku względnie standardowych czynności prawnych znaczna większość pracy dotyczy księgowości oraz zarządczej czy projektowej części likwidacji.”

Kontakt