Wybierz usługę

Księgowość

W dzisiejszych czasach wielu Klientów wciąż stawia na pierwszym miejscu posiadanie własnego zespołu księgowego i prowadzenie księgowości we własnym zakresie. Dlaczego powinni oni zacząć rozważać outsourcing?

W praktyce Klienci korzystający z zewnętrznych usług księgowych i finansowych często osiągają natychmiastową redukcję kosztów płacowych i pracowniczych, redukcję liczby procesów wewnętrznych – przenosząc niektóre ryzyka na kontraktórów, otrzymują usługi na tym samym, a nawet lepszym poziomie. Dla wielu naszych międzynarodowych Klientów budowanie oddzielnego zespołu księgowego w każdym kraju jest nieefektywne. Dla nowo wkraczających na rynek graczy outsourcing w istotny sposób skraca czas niezbędny do rozwinięcia ich działalności gospodarczej. 

Na czym polega unikalność rozwiązań oferowanych przez ASB?

Zależy nam na tym, aby usługa była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika. Każdy Klient posiada jedną osobę kontaktową (mówiącą co najmniej po angielsku), do której zawsze może zwrócić się z jakimkolwiek zapytaniem. Klient docenia, że oferowane przez ASB usługi są usługami kompleksowymi, ponieważ obok prowadzenia księgowości zwykle świadczymy również usługi w zakresie sprawozdawczości finansowej, doradztwa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej. Nasi specjaliści obsługują prawie wszystkie programy księgowe (Raks, e-Nova, Symfonia, SAP, Oracle, JDE, CODA i wiele innych), co zdecydowanie upraszcza proces przekazywania nam księgowości. Dzięki otwartym mechanizmom kontrolnym Klient wie, że otrzymywany przez niego produkt zawsze jest wynikiem wysokiej jakości pracy naszych fachowców. 

Połącz się z Jiřím na LinkedIn


W ramach świadczonych usług księgowych wykonujemy czynności obejmujące

 • Ustalenie obiegów informacji i dokumentów między Klientem a nami oraz integrację z procesami Klienta
 • Przygotowanie i aktualizację wewnętrznych procedur Klienta w zakresie prowadzenia księgowości
 • Sprawdzenie poprawności dokumentów pierwotnych (pod względem wymogów formalnych)
 • Generowanie dokumentów wtórnych na podstawie informacji uzyskanych od Klienta lub działań/obliczeń własnych
 • Księgowanie dokumentów i prowadzenie ksiąg rachunkowych (również w innych językach)
 • Wielostopniową kontrolę księgowości
 • Identyfikację problemów wraz z propozycją ich rozwiązania z naciskiem na efektywność i racjonalizację kosztów
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
 • Archiwizację dokumentów księgowych

W powiązaniu z usługami księgowymi dodatkowo świadczymy usługi w zakresie

 • Przygotowania deklaracji podatkowych oraz reprezentacji Klienta w kontaktach z urzędami skarbowymi
 • Przygotowania raportów na życzenie Klienta
 • Wystawiania faktur
 • Realizacji płatności
 • Zapewniania usług zewnętrznego biegłego rewidenta
 • Doradztwa w sprawach księgowych
 • Długoterminowego outsourcingu stanowiska głównego księgowego

 

Head of Accounting Team
Jiří Holý

“Zależy nam na tym, aby usługa była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika. I tak na przykład każdy Klient posiada jedną osobę kontaktową, do której zawsze może zwrócić się z jakimkolwiek zapytaniem.”

Kontakt