Wybierz usługę

Kadry

W odpowiedzi na zapotrzebowania i wymagania naszych Klientów jesteśmy gotowi zaprojektować i wdrożyć procedury, które ułatwią i poprawią efektywność codziennej komunikacji w ramach całej spółki.

Czy mogłaby nam Pani przybliżyć, co usługa daje Klientowi?

W przypadku gdy Klient nie posiada w danym kraju własnego działu HR, ASB zapewni kompletną administrację w zakresie zasobów ludzkich, która jest ściśle związana z obsługą płac. Klient może mieć pewność, że dobrze zadbamy o jego pracowników, że wszelkie procesy są zgodne z lokalnymi przepisami i wymaganiami, i może w pełni poświęcić się rozwijaniu własnej działalności, zarzadzaniu i motywowaniu pracowników.

Jak rozkłada się odpowiedzialność pomiędzy zespołem ASB a Klientem? 

Klient przekazuje nam wcześniej uzgodnione dokumenty lub informacje, a my w oparciu o nie wykonujemy zamówiona usługę. Klientowi zawsze przydzielony jest doświadczony konsultant HR w ASB, który aktywnie komunikuje się z osobą wyznaczoną przez Klienta lub bezpośrednio z jego pracownikami. Regularnie informuje Klienta o nadchodzących zmianach, proponując rozwiązania dotyczące ułatwienia realizacji procesów HR.

Połącz się z Haną Sárą na LinkedIn


W ramach tej usługi oferujemy

  • Przygotowanie umów o pracę i innych dokumentów pracowniczych wymaganych przez lokalne przepisy prawa 
  • Zgłoszenie i wyrejestrowanie pracodawcy i pracowników do/z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych 
  • Przygotowanie wewnętrznych procedur HR
  • Przygotowanie i kontrola dokumentów związanych z powstaniem stosunku pracy
  • Zapewnienie badań BHP, PPOŻ i lekarskich dla pracowników
  • Obliczenie uprawnień do bonów żywieniowych, zamawianie bonów żywieniowych oraz ich dystrybucja wśród pracowników
  • Przygotowanie raportów na życzenie Klienta
Payroll Supervisor
Hana Sára Korcová

“Choć usługa ta polega przede wszystkim na obsłudze administracyjnej, to nie zapominamy o ludzkim podejściu i przyjaznej komunikacji.”

Kontakt