Wybierz usługę

Finansowe due diligence

Usługi w zakresie finansowego due diligence świadczymy najczęściej dla Klientów zainteresowanych nabyciem spółki, sprzedażą przedsiębiorstwa, a także w przypadku nabycia przez inwestora udziałów większościowych lub w sytuacji udzielenia kredytu.

Jak finansowe due diligence pomaga Państwa Klientom? 

Due diligence to kompleksowe badanie finansowe, wykonywane przez ASB najczęściej przed nabyciem spółki. Jej zadaniem jest zbadanie ryzyka finansowego, analiza i interpretacja informacji finansowych o nabywanej spółce. Klient uzyskuje w ten sposób pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, a także w negocjacjach ze sprzedającym. Takie samo badanie może u nas zamówić również właściciel, który ma zamiar sprzedać swoją spółkę (tzw. vendor due diligence). Due diligence pomoże mu w zidentyfikowaniu i wyeliminowaniu głównych problemów, zanim przystąpi do procesu sprzedaży. W przypadku dużych transakcji takie badanie jest standardem, jednak z naszego doświadczenia wiemy, że właściciele mniejszych i średnich przedsiębiorstw często nie doceniają tego obszaru działalności, a to może skutkować nieprzyjemną niespodzianką podczas sprzedaży.

Jak długo trwa takie badanie i co jest jego wynikiem?

Każde badanie jest unikalne, wymagania czasowe są określane na podstawie zlecenia Klienta, poziomu przygotowania spółki oraz dostępności danych. Wynikiem naszej pracy jest przejrzysty raport końcowy podsumowujący dane finansowe, z których Klient skorzysta podczas sporządzania swojej oferty. Raport zawiera także kluczowe ryzyka oraz propozycje dotyczące ich redukcji (np. w formie obniżenia ceny sprzedaży lub zamieszczenia gwarancji w umowie sprzedaży). W czasie mojej kariery zawodowej uczestniczyłem w kilkudziesięciu transakcjach due diligence i potrafię zarówno zaplanować  badanie dla Klienta, jak i dopasować raportowanie w sposób najbardziej odpowiedni dla danej transakcji.

Połącz się z Tomášem na LinkedIn


Usługa może składać się z następujących elementów

  • Szczegółowe analizy majątku i zobowiązań oraz wyników gospodarczych
  • Identyfikacja jednorazowych oraz nadzwyczajnych pozycji księgowych, które wpłynęły na wynik gospodarczy badanej spółki
  • Analiza ryzyka w obszarze finansowym
  • Przygotowanie mechanizmu dostosowania ceny sprzedaży w zależności od okoliczności stwierdzonych w due diligence
  • Wsparcie podczas negocjacji ze stroną transakcji
Partner
Tomáš Novák

“Głównym zadaniem due diligence jest zbadanie ryzyka finansowego oraz wsparcie dla inwestora w podejmowaniu jego decyzji inwestycyjnych.”

Kontakt