Wybierz usługę

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to analiza procesów wewnętrznych oraz poszczególnych działań zachodzących w przedsiębiorstwie.

Dlaczego firmy powinny zlecić audyt własnego działu księgowości i sprawozdawczości?

Wiele firm nie posiada własnego działu audytu wewnętrznego. Niezależni specjaliści ASB, wykonując ten audyt, dokonują oceny i monitoringu zarządzania ryzykiem w spółce, sprawozdawczości oraz systemu kontroli, jednakże przede wszystkim udzielają wskazówek dotyczących poprawy aktualnej sytuacji.

Celem audytu wewnętrznego jest więc poprawa aktualnej sytuacji?

Tak. Audyt wewnętrzny ocenia efektywność procesów, pomagając w ich usprawnieniu. Audytor wewnętrzny dokonuje identyfikacji, sporządza dokumentację, ocenia i przedstawia raporty w zakresie ryzyka, zapobiega oszustwom. Stanowi on element systematycznej kontroli, oceny i sprawozdawczości w zakresie poprawności systemu działań kontroli zarządczej, finansowej, operacyjnej i budżetowej oraz ich niezawodności w praktyce

Połącz się z Gabrielou na LinkedIn


Audyt obejmuje

  • Zarządzanie finansowe
  • Systemy informacyjne
  • Proces zamykania ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość

Kontrola ksiąg rachunkowych i procedur księgowych

W ramach kontroli ksiąg rachunkowych i procedur księgowych świadczymy następujące usługi:

  • Doradztwo w zakresie dostosowania i włączenia działu księgowego zarówno do struktur, jak i procesów wewnętrznych
  • Przetestowanie programu księgowego
  • Przeszkolenie poszczególnych pracowników księgowości
  • Przebudowa księgowości i in
Head of Accounting Team
Gabriela Dufková

“Audyt wewnętrzny ocenia efektywność procesów, pomagając w ich usprawnieniu.”

Kontakt