Zvolte službu

Outsourcing mezd

Služba zahrnuje komplexní zpracování mezd včetně odborných konzultací podle individuální potřeby klienta.

V čem spočívá podstata mzdového outsourcingu?

Mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd je službou, při které komplexní zpracování mzdové agendy zajišťuje externí dodavatel jako ASB, který na sebe přebírá odpovědnost za to, že mzdy budou připraveny v souladu s lokální pracovně-právní legislativou.

Jakou přidanou hodnotu nabízíte klientům k této službě?

Naši pravidelně školení odborníci, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením mezd podle platných lokálních předpisů, jsou schopni pružně reagovat na požadavky klienta v této oblasti, nabídnout asistenci v oblasti lidských zdrojů a informovat o posledních legislativních změnách a jejich dopadech na podnikání klienta. Současně se zpracováním mzdové agendy ASB nabízí i další služby - daňové a právní poradenství nebo vedení účetnictví, které klienti velmi často v souvislosti s vedením mezd potřebují.  

Spojte se s Annou na LinkedIn


Tato služba zahrnuje

  • Komplexní vedení mzdové agendy
  • Zajištění kontrol a zastupování u příslušných úřadů
  • Průběžná komunikace s úřady, zaměstnanci a pověřenými osobami
  • Příprava mzdových výkazů, daňových přiznání, ročních zúčtování, evidenčních listů a dalších požadovaných výstupních dokladů
  • Výplata mezd, daní a příspěvků na sociální zabezpečení či zasílání platebních příkazů
  • Příprava reportů ve formě požadované klientem
  • Hotline pro zaměstnance
  • Možnost vzdáleného připojení do mzdového softwaru
Senior Payroll Specialist
Anna Lewińska

“Potřeby klienta jsou pro naši práci určující.”

Kontaktovat