Zvolte službu

Nominee služby

ASB poskytuje svým klientům osoby do statutárních a kontrolních orgánů jejich společností, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku a zastupují společnosti navenek vůči třetím stranám.

Kým a proč je taková služba využívána? 

Zejména nadnárodní společnosti a investoři mají často potřebu oddělit, v souladu s jejich pravidly, corporate governance, výkonný management a statutární orgán, který v takovém případě zodpovídá za plnění všech zákonných požadavků. Na tuto službu obvykle může, ale nemusí, navazovat trust management, tzn. převzetí dalších firemních procesů.

Jak klienti akceptují fakt, že předávají značnou část pravomocí a tedy i kontroly nad společností?

Tato služba je vždy poskytována na základě poměrně rozsáhlé servisní smlouvy uzavřené mezi ASB a klientem, která definuje veškeré pravomoci a schvalovací procesy a poskytuje klientovi i nám dostatečné záruky bezproblémového fungování. Jde o ve světě běžně používaný model a mohu říct, že za 12 let našeho působení na trhu jsme nezaznamenali žádný problematický případ.

Spojte se s Klárou na LinkedIn


V rámci této služby nabízíme

  • Poskytnutí jednatele společnosti
  • Poskytnutí členů představenstva společnosti
  • Poskytnutí členů dozorčí rady
  • Zajištění souladu s regulačními požadavky (legal compliance)
Trust Manager
Klára Janovská

“Tato služba je vždy poskytována na základě servisní smlouvy, která definuje veškeré pravomoci a schvalovací procesy a poskytuje klientovi i nám dostatečné záruky bezproblémového fungování.”

Kontaktovat