Zvolte službu

Mzdový audit

Našim klientům nabízíme mzdový audit, který je interní prověrkou mzdového účetnictví.

Kdy je správný čas, aby si klient nechal provést mzdový audit?

Cílem mzdového auditu je prověřit mzdové účetnictví, najít nesrovnalosti a stanovit nápravná opatření, která povedou k odstranění nedostatků a omezení postihů od vnějších orgánů (nedoplatky, sankce, penále). Mzdový audit provádíme pro klienta obvykle ve chvíli, kdy přejímáme zpracování mezd po jiném dodavateli nebo po interním mzdovém týmu, ale lze jej nabídnout i jako samostatnou službu.

Proč je dobré nechat si prověřit mzdové účetnictví?

Je přínosné prověřit, zda mzdové oddělení funguje správně. Audit může zachytit procesy, které byly opomenuty a které by v případě, že budou zjištěny při kontrolách státních orgánů, mohly vyústit v pokuty a penále. Audit tak plní funkci preventivní kontroly a ochrany klienta. 

Spojte se s Klárou na LinkedIn


Předmětem prověrky je především

  • Vedení pracovně-právní dokumentace 
  • Výpočet mezd včetně náhrad za dovolenou a překážky v práci (neplacené či placené volno, nemoc aj.)
  • Plnění povinností v oblasti nemocenského a  sociálního pojištění
  • Výpočet a odvod záloh na daň, roční zúčtování, srážková daň
  • Vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
  • Zdaňování zaměstnaneckých výhod
  • Plnění povinností při zaměstnávání cizinců
Senior Payroll Consultant
Klára Cowan

“Ačkoliv slovo audit nevzbuzuje vždy pozitivní reakce, je důležité, aby tuto službu chápal klient jako svoji ochranu.”

Kontaktovat