Zvolte službu

Manažerský a statutární reporting

Znamená vámi doručený report pro klienta více než jen čísla a to, že vidí odvedenou práci?

Velká část našich klientů je zahraničních nebo nadnárodních. Schopnost účetní společnosti dodat unifikovaný reporting, který klient používá po celém světě, je velmi důležitá, stejně jako znalost místních poměrů. Finanční reporting s jeho výsledky a analýzami přináší cenné podněty pro efektivní strategická rozhodnutí managementu firmy. Výhodou řešení u ASB je také sledování výstupů online - při vzdáleném přístupu si může klient jakékoliv sestavy sám tisknout a editovat. Klientům také nabízíme reporty sestavené na míru a navržené odborníky v ASB.

V čem je práce s nadnárodním klientem jiná než s tuzemským? 

Mezinárodní firmy si mnohdy dělají účetnictví interně v rámci střediska sdílených služeb (dále „SCC“) a následně potřebují v dané zemi partnera. ASB na základě podkladů dodaných z SSC analyzuje rozdíly mezi používanými účetními standardy a místními předpisy, zajišťuje zákonný soulad vedení účetnictví a zpracovávání daňové agendy s platnými právními předpisy a následně sestavuje daňová přiznání, statutární výkazy a další dokumenty požadované místní obchodně-právní úpravou (např. zprávy o vztazích, výroční zprávy, schválení účetní závěrky atd.). To je jedna ze schopností ASB, díky které si nás klienti velmi cení.

Spojte se s Przemkem na LinkedIn


Manažerský reporting

Silným nástrojem pro sledování výkonnosti a finančního zdraví každé společnosti jsou manažerské výstupy. Podílíme se na jejich definici, vypracování i pravidelném vyhotovování.

Podle typu společnosti a způsobu zpracování účetnictví nabízíme velké množství reportů (sestavených dle různých účetních standardů);

  • Příprava daňových přiznání a zastupování klienta při jednání s finančními úřady
  • Reporty (CAS, IFRS, US GAAP atd.)
  • Rozpočty
  • Výkazy cash-flow (statutární, přímá i nepřímá metoda)
  • Sledování obratu zásob, stavu skladů, personálních nákladů aj.
  • Reporty v jiné měně (např. EUR, USD, GBP aj.)

Statutární reporting

Současným trendem v organizaci zpracování účetnictví mezinárodními společnostmi je centralizace účetních prací ve střediscích sdílených služeb („SSC“), kdy je účetnictví místních společností zpracováváno v jiné zemi a často prostřednictvím jiných účetních standardů. ASB vytváří převodový můstek mezi lokálními a mezinárodními účetními standardy.

Reporting Manager
Przemysław Urban

“Finanční reporting s jeho výsledky a analýzami přináší cenné podněty pro efektivní a strategická rozhodnutí firmy.”

Kontaktovat