Zvolte službu

Likvidace společnosti

Předpokládal bych, že likvidace společnosti je spíše na právnících, proč si vybrat vás a jaká je role ASB při likvidaci společnosti?

Likvidace společnosti je soubor právních, účetních, daňových a manažerských úkonů, jejichž rozsah je závislý na rozsahu likvidované společnosti a její agendy. Obvykle jde o několik poměrně standardních právních úkonů, ale většina práce se týká účetnictví a řekněme manažerské či projektové části likvidace. Je třeba převzít účetnictví, ukončit veškeré existující obchodní vztahy, podat patřičná daňová přiznání, komunikovat ukončení činnosti s bankou a s orgány státní správy jako je oblastní archiv, finanční a živnostenský úřad. V případě, že společnost byla zaměstnavatelem, také se správou sociálního zabezpečení, pracovním úřadem a zdravotními pojišťovnami. V ASB jsme v minulosti úspěšně dokončili likvidace desítek firem a vybudovali si tak unikátní know-how jak celý proces vést efektivně s minimem nákladů pro klienta.  

Jaké typy firem likvidujete a jak dlouho likvidace trvá?

Likvidujeme jak prázdné a nepoužité společnosti, (které byly např. založeny na projekt, který se neuskutečnil, takovou společnost lze vymazat z obchodního rejstříku do šesti měsíců), tak i společnosti s dlouhou historií a stovkami zaměstnanců, (například výrobní společnosti zahraničních korporací, které se rozhodly výrobu přesunout do jiných částí světa. Doba potřebná pro úspěšné ukončení likvidace takové společnosti může být i dva až tři roky). 


ASB poskytuje komplexní servis při likvidaci společnosti při minimálním administrativním a manažerském zatížení klienta

  • Poskytnutí osoby likvidátora 
  • Komplexní účetní a daňový servis spojený s likvidací společnosti
  • Komunikace s orgány státní správy a s obchodními partnery
  • Skartace či archivace dokumentů v souladu s legislativními požadavky
  • Příprava veškerých valných hromad a rozhodnutí společníků či akcionářů
  • Výmaz společnosti z obchodního rejstříku
Trust Manager
Anna Mandelíková

“Kromě několika poměrně standardních právních úkonů se většina práce týká účetnictví a řekněme manažerské či projektové části likvidace.”

Kontaktovat