Zvolte službu

Interní audit

Interní audit znamená analýzu vnitřních procesů podniku a jeho jednotlivých činností.

Proč by si měly firmy nechat auditovat svoje účetní oddělení a reporting?

Řada společností nemá vlastní oddělení interního auditu, tedy z tohoto důvodu. Během auditu nezávislí odborníci ASB posuzují a monitorují řízení rizik ve společnosti, reporting, systém kontroly a hlavně dávají doporučení, jak stávající situaci zlepšit.

Cílem interního auditu je tedy vylepšit stávající situaci?

Ano. Interní audit vyhodnocuje efektivitu procesů a přispívá k jejich zlepšování. Auditor identifikuje, dokumentuje, hodnotí a reportuje rizika, předchází podvodným jednáním. Představuje systematickou kontrolu, hodnocení a reporting správnosti systému manažerských, finančních, provozních i rozpočtových kontrol a jejich spolehlivosti v praxi. 

Spojte se s Gabrielou na LinkedIn


Audit zahrnuje

  • Finanční management
  • Informační systémy
  • Proces uzavírání účetních knih, reporting

Prověrka účetních knih a postupů

V rámci prověrky účetních knih a postupů poskytujeme:

  • Poradenství s nastavením a zařazením účetního oddělení do interních struktur i procesů
  • Otestování účetního programu
  • Zaškolení jednotlivých účetních pracovníků
  • Rekonstrukce účetnictví aj.
Head of Accounting Team
Gabriela Dufková

“Interní audit vyhodnocuje efektivitu procesů a přispívá k jejich zlepšování.”

Kontaktovat