Zvolte službu

Finanční due diligence

Finanční due diligence poskytujeme nejčastěji klientům při akvizici společnosti, prodeji podniku, majoritním kapitálovém vstupu investora nebo při poskytnutí úvěru.

Jak pomáhá finanční due diligence Vašemu klientovi? 

Due diligence je komplexní finanční prověrka, kterou ASB nejčastěji poskytuje kupujícímu před akvizicí společnosti. Jejím cílem je vyhodnotit finanční rizika, analyzovat a interpretovat finanční údaje o kupované společnosti, a tím mu pomoci v jeho investičním rozhodování a při vyjednávání s protistranou. Stejnou prověrku si od nás může vyžádat i majitel, který chce svoji společnost prodat (tzv. vendor due diligence). Due diligence mu tak pomůže identifikovat a odstranit hlavní problémy ještě před začátkem prodejního procesu. Při velkých transakcích je taková prověrka standardem. Bohužel z naší zkušenosti víme, že majitelé menších a středních podniků tuto oblast často podceňují a výsledkem může být nepříjemné překvapení v průběhu prodeje.

Jak dlouho taková prověrka trvá a co je jejím výstupem?

Každá prověrka je jedinečná. Časová náročnost se určuje podle zadání klienta, připravenosti cílové společnosti a dostupnosti dat. Výstupem naší práce je přehledná závěrečná zpráva shrnující finanční data, která klient využije při sestavení svojí nabídky, a klíčová rizika včetně návrhu způsobu, jak tato rizika ošetřit (např. snížením kupní ceny nebo zárukou v kupní smlouvě). Během své kariéry jsem se podílel na desítkách transakcí due diligence a jsem schopný pro klienta nadefinovat zadání i jeho výstup v takové podobě, která bude dané transakci nejlépe vyhovovat.

Spojte se s Tomášem na LinkedIn


Tato služba se může skládat z následujících bodů

  • Detailní rozbory majetku, závazků a výsledků hospodaření
  • Identifikace jednorázových a mimořádných položek, které ovlivnily hospodaření cílové společnosti
  • Analýza rizik ve finanční oblasti
  • Příprava mechanismu úprav kupní ceny v závislosti na zjištěních z due diligence
  • Podpora při jednání s protistranou
Partner
Tomáš Novák

“Hlavním cílem due diligence je vyhodnotit finanční rizika a pomoci investorovi při investičním rozhodování.”

Kontaktovat